Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Sömnläkare, Avesta

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.

Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med över 8 800 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. Vi bedriver hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning, samt ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Efter årsskiftet blir vi en länsregion med utökat uppdrag och som nya Region Dalarna kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla vårt län för framtiden.

Avesta lasarett är ett litet länsdelslasarett som bedriver närsjukvård för invånare i södra Dalarna och norra Västmanland. Akutmottagning, Medicin, Geriatrik och Rehabilitering är sedan några år en sammanslagen klinik vilket ger fantastiska förutsättningar för snabb och effektiv handläggning i hela vårdkedjan från akutmottagning, via vårdavdelningar och utredande mottagningar, till rehabilitering i patientens hem. Lasarettet har 3 vårdavdelningar om sammanlagt 45 vårdplatser fördelade mellan en akutvårdsavdelning, en internmedicinsk avdelning samt en avdelning för akut geriatrik, stroke och rehabilitering.

Akutmottagningen är öppen 24 timmar per dygn och handlägger cirka 18000 patienter årligen. Som primärjour på den internmedicinska jourlinjen arbetar man till kl 21. Tillgång till medicinbakjour och narkosjour med kort inställelsetid finns dygnet runt. Nattetid bemannas akutmottagningen av en särskild akutläkarjour. Röntgen finns tillgänglig dag- och helgtid till kl 21. Samtliga ST-läkare på kliniken tjänstgör som rondjourer på helger kl 9-17, utöver primärjour kvällar och helger.

Den specialiserade öppenvården utgör en stor del av verksamheten med mottagnings- och utredningsverksamhet inom t ex kardiologi, endokrinologi, nefrologi, gastroenterologi, sömnmedicin, och demensutredningar, samt annan allmän internmedicinsk och geriatrisk utredning och behandling. Kliniken har dag- och hemrehabilitering.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som är intresserad av sömnmedicin. Avesta lasarett har Sveriges största landstingsdrivna sömnlaboratorium och är näst störst i Sverige totalt sett. Vi har specialistansvar inom sömnområdet för hela länet och mottar årligen cirka 1700 remisser, genomför 1200 nattliga andningsregistreringar (NAR) och har för närvarande cirka 4700 APAP-behandlade patienter. Utöver NAR på både vuxna och barn genomförs även polysomnografier, aktigrafier och arteriella tonometrier, samt inom kort även MSLT.
Narkolepsipatienter handläggs via neurologkliniken i Falun och primärvården ansvarar för insomni och WED.

Arbetet på sömnlaboratoriet innebär en delad tjänst mellan sömn och klinikens övriga verksamhet inom internmedicin och geriatrik. Därför kräver denna tjänst att man också är specialistkompetent inom internmedicin, geriatrik, neurologi, lungmedicin eller annan relevant specialitet, alternativt blir aktuell för ST-tjänst inom internmedicin eller geriatrik på kliniken.

Om du inte redan är sömnspecialist erbjuds du möjlighet att fortbildas till det under handledning i enlighet med SFSS:s nationella riktlinjer och kursprogram.
Samtliga läkare är anställda på övergripande kliniknivå och förväntas bidra till klinikens samlade verksamhetsbehov. Stor hänsyn tas till individuella preferenser och schemaönskemål.

Vi lägger stor vikt vid utbildningsklimatet och vårt motto är att vara "Sveriges bästa underläkarskola" vilket bidragit till att vi rankas som Sveriges både bästa ort och medicinplacering på AT-rankingen. Vi är särskilt stolta över toppbetyget år efter år gällande "kollegialt stöd". Samtliga fast anställda läkare förväntas bidra till klinikens verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten.

Kvalifikationer

. Svenska motsvarande minst C1-nivå
. Svensk läkarlegitimation
. Även är specialistkompetent inom internmedicin, geriatrik, lungmedicin, neurologi eller annan relevant specialistkompetens, alternativt även sökt ST inom internmedicin eller geriatrik på kliniken (enligt separata ansökningar)
. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet
. Ansvarstagande och hög arbetsmoral
. Minst 2 aktuella referenser

Om tjänsten
. Befattning: Överläkare eller ST-läkare
. Ort: Avesta

Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela:

Om tjänsten

Befattning: Läkare

Ort: Avesta

Anställningsform: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ref nr: 50:2018:1204

Ansök senast:
2019-01-31

Ansök Skapa konto
Upplysning
  • Biträdande verksamhetschef Anders Lilja

    Epost anders.lilja@ltdalarna.se

    Telefon 073-4029527

  • Dalarnas Läkarförbund Linda Karsberg

    Epost Linda.Karsberg@ltdalarna.se

    Telefon 023-492308, 070-5402230