Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

ST-läkare internmedicin, Avesta

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.
Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med över 8 800 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden. Vi bedriver hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning, samt ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Efter årsskiftet blir vi en länsregion med utökat uppdrag och som nya Region Dalarna kommer vi att fortsätta arbetet med att utveckla vårt län för framtiden.

Avesta lasarett är ett litet länsdelslasarett som bedriver närsjukvård för invånare i södra Dalarna och norra Västmanland. Akutmottagning, Medicin, Geriatrik och Rehabilitering är sedan några år en sammanslagen klinik vilket ger fantastiska förutsättningar för snabb och effektiv handläggning i hela vårdkedjan från akutmottagning, via vårdavdelningar och utredande mottagningar, till rehabilitering i patientens hem. Lasarettet har 3 vårdavdelningar om sammanlagt 45 vårdplatser fördelade mellan en akutvårdsavdelning, en internmedicinsk avdelning samt en avdelning för akut geriatrik, stroke och rehabilitering.

Akutmottagningen är öppen 24 timmar per dygn och handlägger cirka 18000 patienter årligen. Som primärjour på den internmedicinska jourlinjen arbetar man till kl 21. Tillgång till medicinbakjour och narkosjour med kort inställelsetid finns dygnet runt. Nattetid bemannas akutmottagningen av en särskild akutläkarjour. Röntgen finns tillgänglig dag- och helgtid till kl 21. Samtliga ST-läkare på kliniken tjänstgör som rondjourer på helger kl 9-17, utöver primärjour kvällar och helger.

Den specialiserade öppenvården utgör en stor del av verksamheten med mottagnings- och utredningsverksamhet inom t ex kardiologi, endokrinologi, nefrologi, gastroenterologi, sömnmedicin, och demensutredningar, samt annan allmän internmedicinsk och geriatrisk utredning och behandling. Kliniken har dag- och hemrehabilitering.

Arbetsuppgifter

Som ST-läkare i internmedicin kommer du vara viktig del av den omfattande sjukvård som bedrivs på lasarettet. Det dagliga arbetet innefattar både planerat och akut mottagnings- och avdelningsarbete samt jourtjänstgöring.
Du får fortlöpande utbildning inom ramen för din ST inkluderande veckovisa web-föreläsningar, obligatoriska randningar inom relevanta grenspecialiteter på länssjukhuset i Falun, omfattande kursprogram inom landstinget utöver nationella SK-kurser, samt tidig introduktion till praktiska färdigheter så som akut ultraljudsdiagnostik, gastro- och koloskopi, kardiologiska utredningar så som arbetsprov, holter och ekokardiografi, benmärgsprovtagningar och sömnutredningar. Kontinuerligt under ST:n har man möjlighet till motsvarande 2 timmars studietid per vecka.
Goda möjligheter till subspecialisering inom internmedicinska området efter uttagen specialistkompetens i internmedicin.
ST-kontrakt och individuellt anpassad utbildningsplan innefattande kurser och randningar upprättas. Specialistkollegium hålls årligen som del i konstruktiv feedback och personlig utvecklingsplan.

Samtliga läkare är anställda på övergripande kliniknivå och förväntas bidra till klinikens samlade verksamhetsbehov. Stor hänsyn tas till individuella preferenser och schemaönskemål. ST-läkare får tidigt ta stort ansvar för avdelningsarbete och bli en viktig del i klinikens mottagnings- och utredningsverksamhet.
Efter genomgången handledarutbildning bidrar man till utbildningsklimatet som AT-handledare.
Kliniken blir SPUR-granskad januari 2019.

Vi lägger stor vikt vid utbildningsklimatet och vårt motto är att vara "Sveriges bästa underläkarskola" vilket bidragit till att vi rankas som Sveriges både bästa ort och medicinplacering på AT-rankingen. Vi är särskilt stolta över toppbetyget år efter år gällande "kollegialt stöd". Samtliga fast anställda läkare förväntas bidra till klinikens verksamhetsutveckling och förbättringsarbeten.

Kvalifikationer

. Svenska motsvarande minst C1-nivå
. Svensk läkarlegitimation
. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och lämplighet
. Ansvarstagande och hög arbetsmoral
. Minst 2 aktuella referenser

Om tjänsten
. Befattning: ST-läkare
. Ort: Avesta

Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela:

Om tjänsten

Befattning: Läkare

Ort: Avesta

Anställningsform: Tillsvidare

Antal tjänster: 1

Sysselsättningsgrad: 100%

Ref nr: 50:2018:1200

Ansök senast:
2019-01-31

Ansök Skapa konto
Upplysning
  • Biträdande verksamhetschef Anders Lilja

    Epost anders.lilja@ltdalarna.se

    Telefon 073-4029527

  • Dalarnas Läkarförbund Linda Karsberg

    Epost Linda.Karsberg@ltdalarna.se

    Telefon 023-492308, 070-5402230