Studielön för arbetsterapeutstuderande Falun/Ludvika/Mora

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Vi har möjlighet att erbjuda studielön till dig som är arbetsterapeutstuderande. Inom Arbetsterapi och kuratorsenheten Falun Ludvika Mora finns 3 studielönsplatser för arbetsterapeutstudenter i termin 6 med start i augusti 2022. Under din sista termin får du en studielön om 18.000kr/mån. Du förbinder dig att arbeta som arbetsterapeut på anvisad plats inom Arbetsterapi och kuratorsenheten under minst 6 månader efter att du fått din legitimation.

Arbetsterapi och kuratorsenhet Falun Ludvika Mora är en del av Region Dalarnas specialiserade hälso- och sjukvård. Verksamheten består av ca.80 medarbetare vars uppdrag är att bemanna de somatiska klinikerna vid Falu-, Ludvika- och Mora Lasarett med arbetsterapeuter, rehabiliteringsassistenter och kuratorer. Vårt uppdrag riktas mot såväl slutenvård som öppenvård. Verksamheten bedrivs vid 6 enheter fördelat på de 3 orterna.
Arbetsterapienheterna är verksamma mot många olika medicinska specialiteter så som geriatrik, rehabiliteringsmedicin, ortopedi, neurologi, barn- och ungdomsmedicin, specialiserad palliativ vård, reumatologi m.fl. Som arbetsterapeut inom den specialiserade hälso- och sjukvården är specialisering mot ett eller flera kompetensområden självklar. Att få möjlighet att utvecklas inom ett högkompetent arbetsfält i tryggt sällskap av många arbetsterapeutkollegor som stöttar och bidrar till din kompetensutveckling är ett utmärkt sätt att starta din nya yrkeskarriär som arbetsterapeut. Hos oss får du god inblick i hur arbetsterapeuter arbetar mot många olika specialiteter. Du får introduktion enligt ett introduktionsprogram, fortbildningsinsatser och en fadder som stöd i ditt dagliga arbete. Hos oss är det en självklarhet att du deltar i våra utvecklingsarbeten.
På vilken enhet, eller mot vilken specialitet du placeras efter utbildningen beslutas utifrån verksamhetens behov i samråd med dig.

Kvalifikationer

Studerande vid arbetsterapeutprogrammet med utbildningsstart av sista terminen under hösten 2022.
För att nå framgång som arbetsterapeut inom specialiserad hälso- och sjukvård bör du vara intresserad av teamarbete, klara ett varierande tempo i arbetet, ha förmåga att instruera och motivera andra samt uppskatta variation och förändring.
Då vissa placeringar innebär insatser i patientens hem är körkort B ett krav.
Din ansökan om studielön ska ha inkommit till Region Dalarna senast 31/7. Bifoga CV och personligt brev.

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: