Systemadministratör, Kollektivtrafikförvaltningen, Borlänge

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Kollektivtrafikförvaltningen - Statistik och kontroll

Inledning Statistik och kontroll förvaltar kollektivtrafik förvaltningens olika trafiksystem inom kollektivtrafiken. Systemadministratören ansvarar för administration och drift av förvaltningens system som ligger inom avd. förvaltade trafiksystem.

Mål Systemadministratören arbetar mot tydligt uppsatta mål som kräver stort ansvarstagande, god arbetsstruktur och noggrannhet för att uppfyllas. Medarbetaren skall arbeta proaktivt och effektivt, men utan att ge avkall på kvalitén.

Utbildning Medarbetaren skall efter utbildning ha en hög kompetens om kollektivtrafiksförvaltningens trafiksystem.

Uppföljning Uppföljning sker kontinuerligt av och tillsammans med avdelningschef i form av coach- och årligt utvecklingssamtal. Lönesamtal sker med avdelningschef i samband med lönerevision.

Relationer och attityd Systemadministratören kommer att ha ett nära samarbete med Trafikplanering, Trafikledning och Trafikövervakningen. Medarbetaren kommer att ha kontakt med transportörer och beställare samt ställas inför dagliga utmaningar och arbetar tidvis under hög belastning och press. Arbetet kräver därför att medarbetaren är lösningsorienterad, analytisk, har ett logistiskt tänk och kan ta beslut baserad på välgrundad fakta.

Arbetsuppgifter

Ansvarsområden

Uppdaterar behörighetsregister och är behörighetsansvarig i trafiksystemen för nya användare

Ansvarig för transportörskontakter avseende grunddata i trafiksystem

Ansvar för sina arbetsområden i Trafikcenter

Ansvar för rapportering till avdelningschef

Ansvar för att förmedla behov av uppdatering och utveckling av system och register

Ansvar för att bidra med förslag till kontinuerliga förbättringar inom Trafikcenter

Ansvar för personlig kunskapsinhämtning avseende regelverk och rutiner

Arbetsområden

Superuser för avdelningens förvaltade trafiksystem

Administration av linjetrafikens ombordsystem med tillhörande centralsystem

Analyserar trafiksystemens olika behov så att dessa säkerställs.

Proaktivt arbete tillsammans med trafikledare och trafikplanerare för optimering av fordonsresurser

Översyn, planering och behov av fordon i Servicetrafiken - schemaläggning

Analyserar och optimerar beläggning på avtalade fordon - Beläggningsstatistik

Underhåll av de olika styrfunktionerna som finns i trafiksystemen

Avräkningar till Transportör

Sammanställning av Servicetrafikens resandestatistik

Delta i utvecklingsarbete

Delta vid informationsträffar med transportörer

Utbildning i trafiksystemen för handläggare och övriga användare

Delaktig i allt administrativt arbete inom avdelningen

Övriga arbetsuppgifter inom avd. kan förekomma

Kvalifikationer

Krav - utbildning

Högskoleutbildning

Krav - erfarenhet

Tidigare erfarenhet som systemadministratör.

Mycket god datorvana och kunskap inom Officepaketen

Meriterande - utbildning

Utbildning inom It, data

Meriterande - erfarenhet

Erfarenhet inom business intelligence. (Power BI)


Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.