Underläk ST till Länsvuxenpsyk, Säter

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Länsvuxenpsykiatri Falun/Säter bedriver psykiatrisk heldygnsvård i Dalarna och är belägen i Säter och Falun. Kliniken omfattar totalt 54 vårdplatser uppdelat på fyra avdelningar. I Säter finns Dalarnas länsövergripande psykiatriska akutmottagning, en psykiatrisk akutvårdsavdelning samt en allmänpsykiatrisk avdelning. I Säter finns även Dalarnas Rättspsykiatriska klinik med 78 vårdplatser uppdelat på sju avdelningar. På Falu lasarett finns en allmänpsykiatrisk avdelning med tillhörande ECT-verksamhet, en beroendeavdelning med tillhörande akutmottagning, LARO-mottagning, TMS- mottagning under uppbyggnad, länsövergripande ätstörningsenhet och könsdysforimottagning.

Vår verksamhet genomsyras av hög tillgänglighet och ett personcentrerat förhållningssätt.

Arbetsuppgifter

I ST- utbildningen i psykiatri är du anställd vid Länsvuxenpsykiatri Falun/Säter. Tjänsten brukar inledas med ett års tjänstgöring inom den psykiatriska heldygnsvården i Falun och Säter med tillhörande jourverksamhet dygnet runt på vår länsövergripande psykiatriska akutmottagning i Säter. Du tilldelas en personlig handledare som tillsammans med verksamhetschef och ST-studierektor gör en övergripande plan för din ST. I ST-utbildningen i psykiatri ingår grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) samt teoretiska och kliniska utbildningsmoment i enlighet med målbeskrivningen. Du har möjlighet till 4 timmars utbildningstid per arbetsvecka.

Deltagande vid STP- kongressen uppmuntras.

Region Dalarna erbjuder alla ST-läkare i länet möjlighet att gå handledarutbildning, ledarskapsutbildning samt grundläggande utbildning i forskningsmetodik. Psykiatrins ST-studierektor samordnar utbildningen.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer med patienter och andra samarbetspartners. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har också förmåga att arbeta flexibelt efter varierande behov.

  • Datorvana är ett krav. Vi arbetar med journalsystemet Take Care.
  • Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
  • Körkort kategori B är ett krav med tanke på bakjourarbete.


Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).