Underläkare (vår sommar 2024) Medicin, geriatrik och rehabilitering

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Våra duktiga underläkare som tjänstgör vid kliniken drar nu vidare i sin läkarkarriär till både AT och BT tjänstgöring. Därför behöver vi stärka upp läkarbemanning inför vår och sommar 2024. Kanske har du en önskan om AT BT ST inom Region Dalarna?  

Om verksamheten

Ludvika lasarett är ett mindre länsdelssjukhus beläget i södra Dalarna - Västerbergslagen inte långt från sjön Väsman. Lasarettet har ett upptagningsområden för en population om cirka tjugosextusen innevånare från Ludvika och Smedjebacken. På Ludvika lasarett arbetar totalt drygt 500 personer.

Medicin Geriatrik och Rehabiliteringskliniken består av en vårdavdelning med 34 slutenvårdsplatser fördelad på två sektioner, medicin och ger/rehab. En medicinmottagning och en geriatriks öppenvårdsenhet. Kopplat till kliniken är även sjukhusets obduktions- och bårhusverksamhet, sekreterarenheten samt sjukhusets gemensamma reception. Totalt arbetar ett hundratal medarbetare på kliniken.

Arbetsuppgifter

Medicin, geriatrik och rehabilitering är en allmän internmedicinsk klinik med specialistområden främst inom kardiologi, stroke och ortopedi samt geriatrik och rehabilitering. Kliniken har idag 34 vårdplatser med tillhörande mottagningar.

Inläggningar sker både via sjukhusets Närakut och på remiss från andra vårdenheter. I egenskap av underläkare tjänstgör du på vår slutenvårdsenhet. Du deltar i det dagliga avdelningsarbetet, rondarbete, sköter in- och utskrivningar av våra patienter. På sikt ser vi även gärna att du deltar i underläkarmottagningen på medicinmottagningen. Du den naturliga länken mellan vårdenhetens andra yrkeskategorier och andra vårdenheter inom Region Dalarna.

Som underläkare i Ludvika kommer du att dra nytta av det mindre sjukhusets fördelar med korta kommunikationsvägar vilket leder till en exponentiell utvecklingskurva för våra underläkare. Vi sätter stort värde på våra underläkare och erbjuder handledning både enskilt och i grupp. För oss är det viktigt att du känner dig delaktig i klinikens arbete och känner att du aktivt kan vara med och göra vården bättre för våra patienter. Patientarbetet är varierat och du får möjlighet att ta eget ansvar under handledning. Du kommer att arbeta nära våra överläkare och specialister vilket möjliggör ett gott stöd och lärande i det dagliga arbetet.

Kvalifikationer

Du legitimerad läkare, alternativt läkarstuderande som fullgjort termin 10.

Engagerad. Kommunikativ. Ödmjuk. Empatisk. Förstår vikten av samverkan och samarbete med andra yrkeskategorier och vårdutförare.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.