Utbildningsanställning VUB Distriktssköterska

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Nu kan vi erbjuda dig som är sjuksköterska möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning distriktssjukvård, samtidigt som du får behålla din grundlön. Anställningen kallas utbildningsanställning och är en tillsvidareanställning på heltid. Aktuella arbetsplatser är Vårdcentralerna i Dalarna, både privat och offentlig regi.

Utbildningarna startar under höstterminen 2023. Efter utbildningen förväntar vi oss att du arbetar kvar inom Region Dalarna och bidrar till vår utveckling.

Arbetsuppgifter

Att arbeta hälsofrämjande med individer i alla åldrar är centralt i distriktssköterskans yrkesutövande. Som distriktssköterska på en vårdcentral ska du självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos patienter och förebygga uppkomst av sjukdom och sjukdomskomplikationer. Du arbetar med att göra individen delaktig i vård och behandling och med att medvetandegöra individens riskbeteenden, dess konsekvenser och vilka hälsovinster en levnadsvaneförändring skulle innebära. I arbetet ingår att ansvara för hälsoundersökningar och vaccinationsverksamhet.

Kvalifikationer

Du är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 hp inkl 15 hp examensarbete eller motsvarande. För att vara behörig till specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssjuksköterska vid Högskolan Dalarna krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper.

UTBILDNINGSANSTÄLLNING

Du erhåller en tillsvidareanställning som sjuksköterska på en av vårdcentralerna i Dalarna. Under terminstiden har du en utbildningsanställning med grundlön som sjuksköterska. Utanför terminstiderna arbetar du enligt verksamhetens arbetstider. Antalet platser till utbildningsanställning beslutas efter ansökningstidens utgång.

Ansökan

Bifoga följande i din ansökan:

  • kopia av betyg eller legitimation som styrker förkunskapskraven
  • personligt brev som beskriver varför du är intresserad av att studera till specialistsjuksköterska, vad du tänker om att studera på avancerad nivå samt hur du tänker dig den kommande yrkesrollen
  • fotografi
  • rekommendationsbrev från din nuvarande chef
  • två arbetsgivarföreträdare för referenser

Ansökan

Din ansökan ska ha inkommit till region Dalarna senast den: 15 mars 2023. Observera att du också behöver ansöka till utbildningen på https://www.antagning.se. Region Dalarna har ett samarbete med Högskolan Dalarna och därför ser vi gärna att du söker utbildningen där i första hand. Utbildningsanställningarna erbjuds under förutsättning att erforderliga beslut fattas kring finansiering.

Välkommen med din ansökan!

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.