Utbildningssjuksköterska till KTC inom Forskning och Utbildning

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Enheten för forskning och högre utbildning (FoU-enhet) vid Region Dalarna står för forskning, forskarutbildning och högre utbildning som relaterar till högskola/universitet i syfte att nå nödvändig yrkeskompetens och vidare specialistfärdigheter.

-Centrum för Klinisk Forskning (CKF),

-Kliniskt Träningscentrum (KTC).

FoU-enheten inkluderar även en stab med personal som arbetar som HTA-samordnare, biobanksamordnare, nodsamordnare för kliniska studier Sverige samt en  och utbildningsstrateg . Dessa stabsfunktioner arbetar aktivt i sjukvårdsregionala och nationella nätverk med utbildning, evidens- och forskningsunderstödjande verksamhet.

Vår värdegrund är "öppenhet, respekt och ansvar" där andra viktiga nyckelbegrepp är hållbarhet, utveckling, och mod.

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att tillsammans med övriga medarbetare och instruktörer ansvara för undervisning, träning och utbildning av såväl medarbetare vid sjukhuset som uppdragsutbildningar från andra aktörer och utbildningsprogram.

I uppdraget ingår att medverka i utveckling av det pedagogiska arbetet vid KTC i nära samarbete med avdelningschefen och utbildningsansvariga, sjukhuset i övrigt samt lärosäten och externa kunder.

Den dagliga driften omfattar planering av verksamheten utifrån bokade aktiviteter.

I det pedagogiska uppdraget ligger bland annat undervisning av olika yrkesprofessioner inom vårdyrkena, utbildning och undervisning i sjukvårdstekniska moment för medarbetare samt medverka vid olika simuleringar på KTC som t.ex. Läkarutbildningar, olika koncept m.m. Vidare ingår att medverka i utveckling av utbildnings- och undervisningskoncept för sjukhusets vårdpersonal i samverkan med utbildningsledare vid respektive verksamhetsområde.

Ansvara för skötsel och iordningsställande av metodrum, undervisnings- och utbildningsmaterial (attrapper och omvårdnadsdockor) samt skötsel och kontroll av utrustning och medicinteknisk apparatur. Beställningar av material och läkemedel ingår i arbetsuppgifterna. Dessa delar gör man i samarbete med de undersköterskeassistenter som arbetar på KTC.

Kvalifikationer

Krav:

-Legitimerad sjuksköterska med minst 3 års klinisk yrkeserfarenhet.

Meriterande:

-Magisterexamen och/eller specialistsjuksköterska

-Projektledarutbildning och/eller annan pedagogisk utbildning

Meriterande erfarenhet:

-Erfarenhet från pedagogiskt arbete, undervisning, simulering, handledare, utbildning

-Erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsarbete

Personliga egenskaper:

Vi söker en driftig och utvecklingsorienterad medarbetare med förmåga till helhetssyn på en diversifierad verksamhet med stort kundfokus. Du är serviceinriktad och vet vad som är viktigt i mötet med våra kunder och avnämare, du är lättillgänglig med förmåga att skapa ett öppet och konstruktivt klimat. Arbetet är omväxlande och du kan lätt skifta från praktiskt arbete till mer strategiskt beroende på uppgifterna.

Det är viktigt att du har ett planerat och strukturerat arbetssätt, samtidigt som du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och slutför arbetsuppgifter. Du har förmåga att självständigt initiera, planera, strukturera, genomföra, leverera i och följa upp projekt- och förbättringsarbeten. Du är ansvarstagande, kan prioritera och ser till helheten i verksamheten. Arbetet ställer stora krav på teamarbete, samarbete och pedagogisk förmåga.

Du har en mycket god kommunikationsförmåga, är bekväm med att uttrycka dig i såväl tal som skrift i olika sammanhang och du trivs med att kommunicera både inom och utanför sjukhuset. Du har ett öppet förhållningssätt, en ödmjuk inställning till ditt uppdrag och är en förebild genom ditt sätt att vara och relatera till omgivningen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I din ansökan vill vi att du bifogar:

  • CV, sammanfattat på max 2 sidor
  • Personligt brev, max 2 sidor. I ditt personliga brev vill vi att du anger- varför du söker tjänsten och vad du anser dina meriter kan bidra med.
  • Inför en eventuell intervju kommer kompletterande handlingar/intyg att efterfrågas som betyg, certifieringar osv som berör tjänsten.


Ansökan

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Intervjuer sker löpande under annonseringstiden, välkommen med din ansökan!

Dela: