Verksamhetschef Medicinkliniken Mora

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Anta utmaningen att leda Medicinkliniken i Mora!
Mora lasarett är ett akutsjukhus i nordvästra Dalarna, med närhet till natur och fjällvärld, och en viktig del av Dalarnas sjukvård.
Medicinkliniken i Mora är sjukhusets största klinik med ca 250 anställda. Vårt uppdrag är att erbjuda specialiserad vård till vuxna med akuta och kroniska sjukdomar inom internmedicin. Vi vårdar patienter inom kardiologi, endokrinologi, gastroenterologi, nefrologi, hematologi, geriatrik och neurologi.

Till Medicinkliniken hör 58 slutenvårdsplatser samt en öppenvård med medicinmottagning inkl. endoskopienhet, diabetesmottagning och klinisk fysiologi inom området invärtesmedicin. Njurmottagning med dialys, dagvård för blodpatienter, hemrehabilitering och minnesmottagning ingår också i klinikens uppdrag.
Vi har också ett brett akutmedicinuppdrag och bemannar akuten 24/7 med egna jourer samt har ett tätt och gott samarbete med IVA.

Till kliniken hör även uppdraget för bårhusverksamheten på Mora lasarett.

Ledorden för oss är hög vårdkvalitet och patientsäkerhet kopplad till en god arbetsmiljö och gott arbetsklimat. Vi eftersträvar hög tillgänglighet och flexibilitet, alltid med patientens bästa för ögonen.
Vi har en stor utbildning- och fortbildningsverksamhet med studenter av olika kategorier och kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetarna.

Som verksamhetschef för Medicinkliniken får du möjlighet att leda och utveckla en av Regionens största enheter.
Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Du arbetar tillsammans med klinikens ledningsgrupp och i samverkan med de fackliga organisationerna. Du kommer att ha ett nära samarbete med verksamhetschefer inom Division Medicin och på Mora lasarett.
Vi bedriver en högkvalitativ vård inom vårt uppdrag med ett gott samarbetsklimat inom Divisionen och med övriga regionen.

Din närmaste chef kommer att vara divisionschefen.

Kvalifikationer

Vi söker en verksamhetschef som med engagerat ledarskap tillsammans med kompetenta medarbetare och chefer kan förverkliga och leda verksamheten mot våra högt uppsatta mål och där patienten alltid är i fokus. Du har en relevant högskoleutbildning och en gedigen professionell bakgrund inom hälso- och sjukvården. Du tar ansvar och skapar resultat och har förmåga att utveckla verksamheten i dialog med medarbetare och ledning. Du ser Mora Medicins roll som en viktig kugge i Dalarnas hela sjukvårdssystem, är lojal med fattade beslut, har analys- och beslutsförmåga och kan leda genom andra.

Det är viktigt att Du är en god kommunikatör och har god förmåga att samarbeta.

Chefs- och ledarerfarenhet från uppdrag av liknande karaktär och storleksordning är värdefullt och formell ledarutbildning är meriterande.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och referenser.

Ledarskapets riktning i Region Dalarna är Tydlighet, Mod och Tillit.
Region Dalarna erbjuder chefsutbildning för alla verksamhetschefer, en utbildning som planeras tillsammans med din chef.

Körkort erfordras.

Uppdraget som verksamhetschef är tidsbegränsat till 3-4 år, med en tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Fackliga kontakter:
SACO, saco.dalarna@regiondalarna.se
Kommunal, kommunal.centralt@regiondalarna.se
Ledarna, ledarna.dalarna@regiondalarna.se
Vårdförbundet, marion.vaeggemose@vardforbundet.se
Vision, vision.falun@regiondalarna.se

Övrigt


Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Som en del i vår rekryteringsprocess genomför vi därför drogtest innan erbjudande om anställning, samt kontrollerar ditt vaccinationsbevis då Region Dalarna har som krav att våra medarbetare ska vara vaccinerade mot covid-19.

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Före erbjudande av anställning ska ett giltigt utdrag uppvisas i osprättat kuvert.

Region Dalarna tillämpar krigsplacering i samband med nyanställning. Detta innebär att du som arbetstagare har ett lagkrav att ta dig till ordinarie arbetsplats i händelse av högsta beredskap.

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Vår värdegrund Öppenhet, Respekt och Ansvar ska genomsyra hela vår organisation. Det ledarskap Region Dalarna strävar mot beskrivs utifrån orden: tydlighet, mod och tillit.

Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb

Dela: