Verksamhetschef på Dalarnas ambulanshelikopter

Bild för rekryteringsannons

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar. Nu söker vi dig som vill leda och utveckla verksamheten på Dalarnas ambulanshelikopter som sedan 2016 erbjudit länets medborgare och turister snabb access till avancerad prehospital intensivvård! Hos oss erbjuds du ett roligt och betydelsefullt arbete med möjlighet till spännande utmaningar och såväl personlig som professionell utveckling.

Ambulanshelikoptern finns på Mora-Siljan flygplats och ansvarar för luftburna akuta intensivvårdsinsatser som kan vara livsavgörande för patienten. Verksamheten är förstärkningsenhet åt ambulanssjukvården i Dalarna, men larmas även på uppdrag i angränsande län och Norge.
Arbetsuppgifter

Du blir närmaste chef för anestesiläkarna (8-10 st) som tjänstgör på ambulanshelikoptern, varav de flesta har en delad anställning i Region Dalarna mellan ambulanshelikoptern och anestesikliniken i Mora eller Falun. Verksamhetens flygoperativa delar och övriga besättningsmedlemmar (3-crew) är organiserade inom kommunalförbundet SLA (Svensk luftambulans), du kommer inte att ha något chefs- eller personalansvar inom flygorganisationen men du kommer att ingå i SLA styrgrupp. Du kommer att ha ett nära samarbete med baschefen och SLA-medarbetarna på Morabasen. Du leder verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv med ansvar för en hög medicinsk kvalité, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Du ansvarar för fortlöpande kompetensutveckling och att arbetet sker enligt etablerad klinisk praxis och vetenskaplig evidens, flera medarbetare deltar i forskningsstudier. Din vision är att den luftburna intensivvården sker i frontlinjen mot uppsatta mål och tillsammans med medarbetare och fackliga företrädare skapas en välfungerande enhet med en god, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Som verksamhetschef är du direkt underställd divisionschef och ingår i ledningsgruppen för Division Kirurgi som består av 9 kliniker inom Region Dalarnas opererande specialiteter samt ambulanshelikoptern.

Övrig information

Du anställs i en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett förordande som verksamhetschef i fyra år. Tjänstefördelning mellan verksamhetschefsuppdraget och tjänstgöring på ambulanshelikoptern förhandlas vid anställning, med möjlighet att utifrån dina behov skapa tjänsteutrymme för anställning på anestesi/IVA-klinik i Region Dalarna eller i annan valfri region. En förutsättning för den här tjänsten är även att man genomgår och godkänns via Svensk luftambulans lämplighetstester (flygpsykologtest och praktiskt medicinskt test i prehospital testmiljö). Testen kommer att ske för den/de som är slutkandidater i rekryteringsprocessen.

Kvalifikationer

Det här har du med dig till oss:

Vi söker dig som är specialistläkare inom anestesi- och intensivvård med flerårig erfarenhet så att du är bekväm med självständigt arbete i din yrkesroll, alternativt specialistsjuksköterska med inriktning mot avancerad prehospital intensivvård som krav. Du har tidigare ledarerfarenhet och är van att leda en grupp även om du inte haft ett formellt personalansvar. Din ledarerfarenhet kan komma exempelvis från att du tidigare varit medicinskt ledningsansvarig. Svenska språket behärskar du mycket bra i både tal och skrift samt att du har ett B-körkort. Är du läkare inom din grundprofession är det meriterande om du har prehospital erfarenhet. Är du specialistsjuksköterska är prehospital erfarenhet ett krav.

Som person är du analytisk, ser helhetsperspektiv och har förmåga till övergripande prioriteringar. Du är anpassningsbar och flexibel så att du snabbt kan förändra dina strategier för att anpassa dig till nya situationer. Din kommunikationsstil präglas bland annat av en tydlighet samtidigt som du är en effektiv lyssnare som först försöker förstå andra innan du fattar beslut. Att planera och följa upp hur arbetet går framåt mot verksamhetens uppsatta mål och samordning av resurser för att nå målen är typiskt för dig. Du drivs av relationsbyggande, där du förhåller dig till andra på ett öppet och accepterande sätt och får andra att känna sig bekväma. Sist men inte minst är du en person som trivs i förändring där du initierar, anpassar och hanterar förändrings- och utvecklingsinsatser.

Är det dig vi beskrivit ovan? Då hoppas vi att få läsa din ansökan inom kort.

Ansökan

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).

Läs Mer Här

|