Verksamhetschef

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar för att vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Förvaltningen består av fem divisioner: primärvård, psykiatri, kirurgi, medicin och medicinsk service. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i vår spännande verksamhet och delar vår ambition att erbjuda en god vård på lika villkor.


Arbetsuppgifter

Vill du vara med att leda och utveckla barn och ungdomspsykiatrin, BUP, i Dalarnas län? Då kan vi erbjuda dig ett varierande och utvecklande arbete som verksamhetschef.

BUP i Dalarna ingår i division psykiatri och habilitering tillsammans med vuxenpsykiatri, rättspsykiatri och habilitering. Som verksamhetschef har du en ledningsgrupp som består av biträdande verksamhetschef, första linjens chefer, klinikassistent, vårdutvecklare, HR-partner samt ekonom. Du ingår även i Division psykiatrins ledningsgrupp tillsammans med övriga verksamhetschefer inom divisionen.

Barn- och ungdomspsykiatri är en verksamhet som är i fokus i samhället idag med en ökande ohälsa bland barn och unga. Samtidigt sker en massiv utveckling i forskning kring diagnostik och behandlingsmetoder. BUP består av både öppen- och slutenvård som tar emot barn och ungdomar med allvarlig barnpsykiatrisk problematik i behov av specialiserade insatser. Öppenvården ligger inom vårdval, LOV, vilket innebär att de konkurrerar med privata aktörer och att patienterna kan välja vart de vill ha sin vård. Vi använder evidensbaserade behandlingsmetoder med olika inriktningar. All behandling sker i nära samverkan med familj, övrigt nätverk och andra vårdgivare såsom skola och socialtjänst.

Som verksamhetschef har du ett stort ansvar för att din enhet har ett gott samarbete med vårdgrannar som är flertalet. Där återfinns bland annat primärvård, vuxenpsykiatri, brukarorganisationer och kommuner samt övrig hälso- och sjukvård och myndigheter.

Verksamheten är mitt i en process med ett stort förändringsarbete med patienten i första rummet, utvecklar digitalisering och arbetssätt med moderna verktyg och beprövad erfarenhet i syfte att leverera säker och effektiv vård. Vår vision är att utveckla en modern psykiatri och här har du en chans att få komma in och leda den här utvecklingen!

Som verksamhetschef ansvarar du för:

- att leda utvecklingen mot en evidensbaserad, jämlik och effektiv vård och behandling

- att förvalta och fortsätta det utvecklingsarbete som genomförts under senare år

- utvecklingen av ledningssystem med systematisk egenkontroll

- utvecklingen av strukturerade vårdförlopp

Det tvärprofessionella samarbetet inom verksamheten och det externa samarbetet utanför verksamheten är centrala uppgifter i ditt arbete.

I rollen som verksamhetschef ansvarar du för helheten av verksamhetens kvalitet, patientsäkerhet, budget, arbetsmiljö- och personalansvar. Det ingår även i rollen att vara ordförande i samverkan med partsförhållande till dom fackliga organisationerna inom BUP.


Denna tjänst innebär tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som chef i fyra år.

Kvalifikationer

Du som söker är kommunikativ och förmedlar information tydligt och enkelt i både tal och skrift samt har förmågan att etablera trovärdighet och förtroende hos andra. Att skapa samarbete och relationer med personer på olika nivåer i organisationen kommer naturligt för dig.

  • har en akademisk högskoleutbildning inom Hälso-och sjukvård eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
  • en mycket god nivå i svenska språket, både i tal som skrift
  • har erfarenhet och vana av att vara chef och det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av att leda andra chefer
  • kunskap inom barn och ungdomspsykiatri samt någon specialutbildning inom området    
  • meriterande om du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor/politiskt styrd organisation och erfarenhet inom arbetsmiljöarbete

Du har en analytisk förmåga och vågar ta tydliga beslut utifrån de fakta och förutsättningar som finns tillgängliga. Viktigt för dig är att planera och ligga steget före och du har en fallenhet för att integrera kort- och långsiktiga mål med helhetsbilden. Som ledare inspirerar du din omgivning snarare än att reagera på den och du förhåller dig entusiastisk och positiv, även i påfrestande situationer.

Ansökan

Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.

Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba hos oss - Region Dalarna

Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Läs Mer Här

|

Dela: