Verksamhetsutvecklare, Arbetsterapi och kuratorsenhet, Falun Ludvika Mora

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Arbetsuppgifter

Arbetsterapi och kuratorsenheten Falun Ludvika Mora är en del av Regionens hälso- och sjukvård och består av ca. 80 medarbetare vars uppdrag är att bemanna de somatiska klinikerna vid Falu-, Ludvika- och Mora Lasarett med arbetsterapeuter, rehabassistenter och kuratorer. Uppdraget riktas mot såväl slutenvård som öppenvård. Verksamheten bedrivs vid 6 enheter på de 3 orterna och leds av en ledningsgrupp bestående av verksamhetschef, bitr. verksamhetschef och 6 avdelningschefer. En administrativ stödfunktion bestående av 3 klinikassistenter servar chefer och medarbetare med administrativa uppgifter.

Hälso- och sjukvården är en utvecklingsintensiv verksamhet med höga krav på kvalitet, säkerhet och systematisk uppföljning. Vi har därför behov av att tillsätta en särskild ledningsfunktion som stöd i detta arbete.

Som verksamhetsutvecklare är du direkt underställd verksamhetschefen. Ditt uppdrag är att stödja verksamheten i arbetet med kvalitets- och patientsäkerhetsfrågor, utvecklings- och förändringsarbete. Uppdraget innefattar att initiera, planera, genomföra och följa upp dessa områden. Du förväntas;

- Medverka vid planering, uppföljning och analys av resultat utifrån verksamhetens mål
- Bistå ledningsgruppen genom övergripande samordning, organisering och dokumentation i ledningssystemet
- Fungera som verksamhetens patientsäkerhetsombud med ansvar för uppföljning av avvikelser och patientenkäter
- Uppmärksamma revideringsbehov av rutindokument i basenheten
- Stödja omvärldsbevakning och implementering av kunskapsbaserade arbetssätt
- Fungera som resurs i utvecklingsarbeten på olika nivåer i verksamheten

Arbetet som verksamhetsutvecklare innebär ett metodiskt, systematiskt, faciliterande/stödjande, inspirerande och uppmuntrande arbetssätt i nära dialog med verksamhetschef. Eftersom verksamheten bedrivs på tre orter förekommer resor i arbetet.

Det slutliga uppdraget kommer att utvecklas och definieras tillsammans med dig!

Kvalifikationer

Akademisk högskoleutbildning är ett krav liksom goda kunskaper i att hantera digitala verktyg.

Meriterande är formell kunskap och erfarenhet från liknande uppdrag, förändringsledning, förbättringskunskap/förbättringsmetoder, implementering, projektledning, handledning el. liknande. Högre akademisk utbildning såsom magister-/masterexamen ses också som meriterande liksom examen med legitimation inom hälso- och sjukvårdsyrke, gärna inom rehabiliteringsområdet.

För att lyckas i ditt uppdrag behöver du ha ett aktivt förhållningssätt, en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, en god språklig och kommunikativ förmåga, en god analytisk och strategisk förmåga samt en vilja att utveckla och behålla goda relationer.

Uppdraget som verksamhetsutvecklare innebär ett tidsbegränsat förordnande på 3 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen.

Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan!

Övrigt

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi har ett brett uppdrag så möjligheterna är stora att du hittar ditt drömjobb hos oss! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, hjälpmedel, kollektivtrafik och folkhögskolor, samt arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på regiondalarna.se/jobb Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Dela: