Vi söker en planeringstabschef till Region Dalarna!

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Gillar du att vara med där och när det händer? Vill du vara med och bygga Region Dalarnas nya planeringsenhet tillsammans med planeringsdirektören? Då ska du läsa vidare!

Vi står i startgroparna att göra en sammanslagning av flera olika verksamheter inom Regionstyrelsens förvaltning för att bilda en planeringsstab. Planeringsstabens huvudsakliga syfte kommer vara att agera som ett direkt stöd till planeringsdirektör i lednings-, styrning-, och utvecklingsfrågor av strategisk karaktär. Det kommer vara en hel del som rymmer inom ramen för planeringsstaben men för att ge några exempel kommer här ett axplock av det som kommer att vara arbetsuppgifter: ledningssystem och styrande dokument, verksamhetsplaneringsprocesser samt uppföljning kopplat till den ta fram olika underlag och rapporter, strategiska utvecklingsfrågor som rör organisation och lokalförsörjning, löpande administrativt arbete.

Här finns möjligheten att vara med från start och bygga upp en stab som kommer att vara ett nav i Regionstyrelsens förvaltning.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ha personal-, budget, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för planeringsstabens ca 18 medarbetare. Ett fokus kommer ligga på att bygga upp verksamhetens olika delar med allt vad det innebär; utveckla processer och få nuvarande processer att samverka effektivt, skapa ett nytt sammanhang tillsammans med medarbetarna som blir en tydlig verksamhet både för er själva och för omgivningen samt att ständigt utvärdera och förbättra. Dina medarbetare är experter inom sina områden så en stor del i ditt uppdrag behöver också ligga på att skapa förutsättningar för dem att kunna utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Du kommer även att sitta med i planeringsdirektörens ledningsgrupp där du förväntas vara en bidragande kraft.

Denna tjänst innebär tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som chef i tre år.

Kvalifikationer

Du har en akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget. Vidare så har du gedigen erfarenhet av att leda andra sakkunniga experter och förstår vad som fodras av dig som ledare i ett sådant sammanhang. Du behärskar det svenska språket på en mycket bra nivå i både tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av en politiskt styrd organisation men inte ett krav.

Som person är du en problemlösare som förutser problem och analyserar situationer för att identifiera ologiska lösningar och inkonsekvens. Du ser till helheten och tar hänsyn till övergripande aspekter i prioriteringar. Att bygga relationer där du skapar samarbeten på olika nivåer i organisationer är typiskt för dig samt din förmåga att planera genom att ta fram kort- och långsiktiga planer som är övergripande och realistiska. Du har en initiativförmåga där du kan agera när andra tvekar och drivs av utmaningar. Ditt sätt att kommunicera präglas bland annat av att du lyssnar effektivt; du vill förstå och sedan förstås. Sist men inte minst är du anpassningsbar och kan förhålla dig positiv och entusiastisk även i tuffa situationer.

Vill du vara med och leda den utvecklingsresa vi nu ska göra?

Dela: