AT i Falun

Falun och Falu lasarett har båda sitt ursprung vid Falu koppargruva. En sjukstuga för akut sjuka och skadade med 12 platser inrättades vid gruvan redan 1695. Vid den tiden var Falun rikets andra stad.

Falu lasarett är Dalarnas länssjukhus med ett upptagningsområde på ca 280 000 personer och har idag en central uppgift i Dalarnas specialistsjukvård. Lasarettet har ett gott utbildningsklimat, flera olika kliniker med stort patientunderlag och en väl utvecklad och differentierad kompetens vad gäller både diagnostik och behandling.

Jourtjänstgöring under sjukhusåret sker tillsammans med erfaren läkare och aktivt bakjoursstöd. 2-3 veckor av det internmedicinska blocket är förlagd till medicinkliniken vid Ludvika lasarett. Inom psykiatrin genomförs slutenvården i Säter och Falun och öppenvården i Falun, Borlänge eller Ludvika. Primärvård genomförs i Falun/Borlänge/Säter/Gagnef eller i Västerbergslagen.

Vid Falu lasarett finns 13 AT-block att söka som kan tillträdas i mitten av februari eller mitten av maj 2022.

Upplägg AT-block i Falun

  • 6 mån invärtesmedicinska specialiteter Falu lasarett, varav 2-3 veckor fullgörs vid medicinkliniken i Ludvika
  • 6 mån opererande specialiteter, Falu lasarett
  • 3 mån psykiatri. Slutenvårdspsykiatri i den länsgemensamma slutenvårdskliniken Falun och Säter. Öppenvården görs i Falun eller i Ludvika.
  • 6 mån allmänmedicin görs i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef eller i Västerbergslagen.

Vid tillsättningen av ditt AT-block bestäms inom vilket område du kommer att göra din öppenvårdspsykiatri samt allmänmedicinplacering.

Välkommen att göra AT i Dalarna

Vi söker AT-läkare med tillträde februari eller maj 2022 till Falun. 

Ansök här

Sök senast 6 oktober

Se till att skicka in en komplett ansökan då vi inte kan ta emot kompletteringar via mail. Då vi läser löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan i god tid.

Välkommen!

Intervjuer

Vi håller digitala anställningsintervjuer den 7-8 och 11-13 oktober.

Eva Lööf
bitr AT-chef
Tfn: 023-49 06 95
eva.loof@regiondalarna.se

Hanna Tingård
Studierektor sjukhusåret
hanna.tingard@regiondalarna.se

Sofia Olsson
Studierektor inom psykiatri
sofia.olsson@regiondalarna.se

Helen Birhane
Studierektor allmänmedicin Falun/Borlänge/Säter/Gagnef 
helen.birhane@regiondalarna.se

Simon Mellerstedt
SYLF
simon.mellerstedt@regiondalarna.se

Emily Gatu
AT-läkare
emily.gatu@regiondalarna.se  

Dela:

Hade du nytta av informationen?