Bastjänstgöring (BT)

BT-organisationen i Dalarna ligger liksom AT- och ST-organisationerna under Centrum för Läkarutbildning.

Dalarna utlyser 2023 totalt 14 BT-block med start den 8 februari 2023 fördelade på tre geografiska områden som för 2023 är följande:

  • Södra området innefattar kliniska placeringar i Avesta & Säter (2 block)
  • Mellersta området gäller Falun, Borlänge, Gagnef & Leksand (8 block)
  • Norra området innefattar Mora & Malung (4 block)

Kliniska placeringarna kommer ofta kräva tjänstgöring på flera orter inom respektive geografiska område.

BT i Region Dalarna är en klinisk introduktionstjänst inom svensk hälso- och sjukvård och syftar till att lägga en god grund till kommande specialisttjänstgöring. Det är en fristående, tidsbegränsad anställning men med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor.

Tjänsten omfattar, utöver en gedigen introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin (vårdcentral), akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring. Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Dalarna.

Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT.

Alla BT-läkare har gemensam introduktionsutbildning på 2,5 veckor i Falun med start 8 februari 2023.

B-körkort är ett krav då tjänstgöringen oftast innefattar flera tjänstgöringsorter.

Visa utdrag ur belastningsregistret och vaccinationsbevis vid intervjutillfället

Alla anställda inom Region Dalarna som arbetar i en verksamhet där direkt eller regelbunden kontakt med barn och ungdomar förekommer ska uppvisa godtagbart utdrag ur Polisens belastningsregister. Då anställningsprocessen är kort och rekryteringen sker digitalt kommer vi att kräva av dig som blir kallad till digital intervju, att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret samt vaccinationsbevis vid intervjutillfället.

Välkommen att göra din BT i Dalarna

Vi söker BT-läkare med tillträde 8 februari 2023:
Ansökningstiden har utgått

Sök senast 19 oktober

Se till att skicka in en komplett ansökan då vi inte kan ta emot kompletteringar via e-post.

Intervjuer

Vi håller digitala anställningsintervjuer 14-18 och 21 november.

Hade du nytta av informationen?