Bastjänstgöring (BT)

Den 1 juli 2021 införs Bastjänstgöring (BT) i Sverige som obligatorisk fristående första del i läkares specialisttjänstgöring (ST) för alla legitimerade läkare som inte redan genomgått svensk AT. Region Dalarna har under 2019-2020 genomfört ett BT-pilotprojekt som givit både många värdefulla erfarenheter och kontakter med myndigheter och andra regioner inför starten av BT i november 2021.

Gällande från den 1 juli 2021 sker en omfattande förändring av läkares specialiseringstjänstgöring i Sverige. Efter många års utredande så har Riksdagen hösten 2018 beslutat att den största reformen på 50 år skall sjösättas med relativt kort varsel. Det var tänkt att komma igång redan 1 juli 2020 men sköts upp ett år på grund av covid-pandemin. Detta kommer innebära en förändring av hela utbildningssystemet för läkare fram till specialisering. Bastjänstgöring (BT) kommer från 1 juli 2021 vara en obligatorisk fristående första del av specialisttjänstgöringen för alla som inte genomgått svensk AT. De som har svensk AT som grund för sin läkarlegitimation kan enligt Regeringens övergångsregler välja att antingen genomföra ST enligt ”gamla” ST-föreskriften från 2015 eller genomgå BT och då genomföra ST enligt den nya ST-föreskriften som börjar gälla 2021. 

Den nya svenska 6-åriga läkarutbildningen startar hösten 2021 på samtliga studieorter vilket innebär att även svenska läkarstudenter kommer behöva göra BT istället för AT från hösten 2027. AT kommer sedan försvinna efter några års övergångstid. Under åtminstone 8-10 år kommer både AT och BT finnas parallellt men med helt olika riktlinjer, förutsättningar, tidslängder, målbeskrivningar etc. BT-läkarna är till skillnad från AT-läkarna redan legitimerade, men troligen ofta mindre klinisk erfarna.

Bastjänstgöring i Region Dalarna

Region Dalarna har som målsättning att vara ”Sveriges bästa underläkarskola”, vilket bland annat återspeglas i SYLFs AT-ranking där AT-orterna i Dalarna placerar sig i den absoluta toppen, år efter år. Inför uppstartandet av BT i Region Dalarna från hösten 2021 är förhoppningen att BT-läkarna kommer bli minst lika nöjda som AT-läkarna. BT-organisationen i Dalarna ligger liksom AT- och ST-organisationerna under Centrum för Läkarutbildning.

Dalarna utlyser 2021 totalt 12 BT-block med start den 1:a november fördelade på tre geografiska områden som för 2021 är följande:
- Södra området innefattar kliniska placeringar i Avesta & Säter (2 block).
- Mellersta området gäller Falun, Borlänge & Gagnef (6 block)
- Norra området innefattar Mora & Malung (4 block).
Placeringsorter kan komma att ändras inom regionen.

Alla BT-läkare har gemensam introduktionsutbildning på 2 veckor i Falun med start 1 november. Kliniska placeringarna kommer ofta kräva tjänstgöring på flera orter inom respektive geografiska område. Innehav av B-körkort är en fördel även om det finns möjligheter till kollektivtrafik.

Dela:

Hade du nytta av informationen?