Fasta PTP-platser inför hösten 2021

Nu har ansökning för PTP-plats inför hösten 2021 öppnat! Här nedan listas de lediga platserna med en arbetsbeskrivning samt vad för egenskaper vi söker hos dig.

Vårdcentral Kvarnsveden är en välfungerande vårdcentral med hög tillit till psykologisk kompetens. Vi präglas av prestigelöst samarbete, bred och djup kunskap och stark utvecklingsambition.

För några år sedan öppnade vårdcentralens kliniska undervisningsmottagning, där vi tar emot studenter från många vårdyrken samt PTP-psykolog, och där den verksamhetsförlagda utbildningen har ett tydligt fokus på interprofessionellt lärande

På beteendehälsan arbetar vi med bedömning, rådgivning och behandling av vuxna med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Föreläsningar och öppen gruppverksamhet är en viktig del av vårt utbud. Vi bedriver KBT- och FACTinriktad korttidsbehandling på plats och som internetförmedlad behandling. Vi ingår i jourteamet på vårdcentralen för att patienter med akuta besvär ska komma rätt direkt.

Vi trivs med varandra och uppdraget och vi befinner oss ständigt i aktivt utvecklingsarbete för att möjliggöra tidiga insatser genom hög tillgänglighet. Vi har goda möjligheter att själva påverka och utforma den psykologiska verksamheten på vårdcentralen.

Samarbetet med vårdcentralens ledning och övriga arbetskamrater är gott. I läkargruppen finns psykiater, vilket ger oss tillgång till kunskapshöjning och bidrar till utveckling genom stimulerande diskussioner.

Vårdcentral Avesta har ca 12 000 listade patienter. Primärvårdsrehab utgör del av vårdcentralen. Den psykosociala delen som består av psykolog och samtalsterapeuter har till uppgift att bedöma och behandla lindrig till medelsvår psykisk ohälsa som ångest, depression, utmattningssyndrom, krisreaktioner samt relationssvårigheter hos vuxna. Samverkan sker såväl med övriga delar av verksamheten som med vårdgrannar.

Huvudsakliga psykologuppgifter rör samtalsbehandling, bedömningar (art och grad av svårigheter), personalgrupper, bistå med diagnostisk kompetens i egenskap av psykolog.

Utvecklingsarbete sker kontinuerligt på arbetsplatsen och i nuläget avseende ett effektivare sätt att bedriva den psykosociala verksamheten.

Vad gäller önskad inriktning är det av vikt att kommande PTP-psykolog kan vara flexibel och tillämpa metod i förhållande till den aktuella problematiken.

Vårdcentral Tisken ligger mitt i Falun och har mer än 12 500 listade patienter. Här arbetar, och samarbetar, personer från nästan alla professioner. Som PTP-psykolog arbetar man i ett team med andra psykologer, samtalsbehandlare, vårdsamordnare och konsultpsykiater. Arbetet innefattar i huvudsak bedömning och behandling av patienter med olika typer av psykisk ohälsa.

Arbetssättet är primärvårdsinriktat, med fokus på att göra högkvalitativa psykologiska insatser tillgängliga för många. Arbetet är stimulerande med stora möjligheter till variation, tvärprofessionellt samarbete och utvecklingsarbete. Du som söker bör ha grundläggande utbildning i KBT och vara intresserad av primärvårdsperspektivet där både kvalitet och tillgänglighet står i fokus.   

Mora Vårdcentral har ca 21 000 listade personer. Vi är ca 90 medarbetare inom professioner som läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer och samtalsterapeuter. På vår Samtalsmottagning och Samtal barn och unga arbetar idag sammanlagt sex samtalsterapeuter och två psykologer. Vårt uppdrag är att behandla mild till måttlig grad av psykisk ohälsa inom områden som depression, ångest, stress/utmattning, smärta, sömnbesvär och krisreaktioner hos barn och vuxna. Bedömningar och behandlingar kan erbjudas på plats, via internetbaserade behandlingsprogram eller via Min Vård. I vår verksamhet arbetar även en psykolog inom mödra- och barnhälsovården. Arbetsuppgifterna där är att erbjuda stöd under graviditeten samt föräldrastöd och utvecklingsbedömningar på barn upp till 6 år.

Som PTP-psykolog hos oss kommer du att arbeta med bedömning, psykologisk behandling, stödsamtal och psykoedukation. Du har stor möjlighet att tillsammans med oss påverka dina arbetsuppgifter utifrån dina intressen och samtidigt ha att bra kollegialt stöd på plats. Tillsammans med tidigare PTP-psykologer påbörjade vi under 2020 ett arbete med fysisk aktivitet som komplement till annan behandling för depression. Detta arbete ska under hösten återupptas och förbättras. Vi ser fram emot att få träffa dig i Mora!

BUP Dalarna tar emot barn och unga 0-17 år med medelsvår- svår psykisk ohälsa. I BUP Dalarna finns fem öppenvårdsmottagningar och en Länsgemensam enhet med akutteam, slutenvårdsavdelning, familjeterapi, kunskapscentrum för neuropsykiatri, ätstörningsenhet.

Mottagningen Borlänge/ Ludvika är en enhet med två utbudspunkter. Här arbetar psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, läkare, specialpedagog, arbetsterapeut, medicinska sekreterare, behandlingsassistenter, vårdkoordinator och avdelningschef. Mottagningarna samverkar med varandra. Mottagningens verksamhet omfattar kommunerna Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken.

Som PTP-psykolog erbjuds du introduktion i BUP och PTP-handledning av Leg Psykolog hos oss. Det finns tillgång till handledning och yrkesträffar tillsammans med andra psykologer inom BUP Dalarna. Arbetet innebär att, i samarbete med övriga teammedlemmar på mottagningarna, bedriva barnpsykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer som söker hjälp vid vår mottagning.

Vi ser gärna att du har ett intresse för arbetet med barn och ungdomar. Du gillar att samarbeta med andra, både internt inom BUP men även externt med våra vårdgrannar. Vi vill att din PTP-tjänst blir meningsfull och utvecklande för både dig, teamet och verksamheten. Vill du bli en del av ett härligt tvärprofessionellt team så tveka inte att skriva en ansökan till oss i BUP Dalarna. Vi ser fram emot att få träffa dig!

Mottagningen har som uppdrag att bedriva vuxen psykiatrisk hälso- och sjukvård till befolkningen inom sitt upptagningsområde och har bred kompetens med olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt runt våra patienter. Målgruppen är vuxna personer, som har behov av specialistpsykiatriska insatser på grund av psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Det finns även upparbetade nätverk och samarbetskontakter med psykiatrins slutenvård, kommunerna och övrig hälso- och sjukvård. Inom verksamheten och psykiatrin i länet finns ett flertal pågående utvecklingsprojekt. Som psykolog arbetar du i team med diagnostiska utredningar och olika typer av sedvanliga psykologiska/psykoterapeutiska behandlingsinsatser utifrån vår målgrupp. I nuläget söker vi gärna en psykolog med psykodynamisk inriktning.

Den rättspsykiatriska vården i landet är inne i en utvecklingsfas, där ett tydligt fokus är mer aktivt och evidensbaserat behandlings- och bedömningsarbete. Runt om i landet pågår forsknings- och utvecklingsprojekt och på kliniken i Säter har ett flertal nya bedömnings- och behandlingsmetoder införts under de senaste åren. Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Totalt har vi 72 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare och ett multiprofessionellt behandlingsteam som består av psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, rehabassistenter, missbruksbehandlare, fysioterapeut samt ansvarig för den öppna rättspsykiatriska vården. Teamet arbetar tillsammans med läkare och avdelningspersonal mot gemensamma mål för att erbjuda patienterna färdigheter som främjar ett hållbart liv utanför institution.

Som psykolog har du stora möjligheter att utforma och anpassa ditt behandlingsarbete utifrån de komplexa och mångbottnade behov som är kännetecknande för den rättspsykiatriska patientgruppen. Stor vikt och utrymme ges till relationsbyggande med den enskilda patienten. I arbetsuppgifterna ingår även strukturerad bedömning av återfallsrisk i brottslighet samt utformande av förslag på riskhanteringsåtgärder. Neuropsykiatrisk utredning som underlag för behandlingsarbete och utslussningsplanering genomförs även vid behov. Rollen innebär även ett nära arbete med avdelningspersonal och psykologisk handledning i omvårdnadsarbetet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?