Fasta PTP-platser inför våren 2021

Nu har ansökning för PTP-plats inför våren 2021 öppnat! Här nedan listas de lediga platserna med en arbetsbeskrivning samt vad för egenskaper vi söker hos dig.

På BUP:s öppenvårdsmottagning i Mora arbetar du som PTP-psykolog i ett tvärprofessionellt team med bedömning, behandling och utredning. Det finns en bred kompetens i teamet inom olika terapeutiska inriktningar - kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, psykodynamisk terapi, affektfokuserad terapi, traumaterapi, dialektisk-beteende terapi - vilket ger möjlighet att jobba både specialiserat och integrativt. Under det senaste året har vi dessutom satsat på utveckling av neuropsykiatriska utredningar.


I dagsläget utvecklar vi internetbaserade behandlingsformer, gruppbehandlingar, familjeterapeutisk behandling, traumaterapi och möjliggör att läsa till specialistpsykolog. Vi erbjuder möjlighet till vidareutbildning inom ett brett fält. Det finns ett välfungerande psykologteam på mottagningen bestående av sju psykologer; fem legitimerade psykologer, två av dessa är även STP-psykologer, samt fyra PTP-psykologer. Chefen är också STP-psykolog. Vi har även länsövergripande psykologträffar för kunskapsutbyte.

Habiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet som finns på fem orter i Dalarna. Ludvika Habilitering är placerad i ljusa fräscha lokaler på Ludvika lasarett. Vi är 16 medarbetare inom olika yrkesområden, alla lika viktiga!

Arbetet på Habiliteringen är omväxlande och omfattar utredning, stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras nätverk. Arbetet omfattar både individuella insatser och teamarbete. Genom teamarbetet med kollegor från andra yrkeskategorier har du möjlighet att förhålla dig till brukaren på ett helhetligt sätt. Du har alltid stöd och kan samarbeta med trevliga och kompetenta kollegor. Vi arbetar med ständig kompetensutveckling och det finns möjlighet att utveckla spetskompetens för dig som är psykolog inom något av våra vårdområden.

Som psykolog inom MHV/BHV möter vi ett brett spektrum av livssituationer och frågeställningar kopplade till att bli förälder, föräldraskapet och småbarnsåren. Arbetet är omväxlande och mångfacetterat. Exempel på frågor som vi hanterar kan vara oro hos blivande föräldrar, post partum depressioner, bekymmer i föräldraskapet, frågor om barnets utveckling och beteende eller händelser i familjen som påverkar familjen.


I arbetet med familjer ingår korttidsbehandling av psykisk ohälsa kopplad till graviditet/föräldraskapet, råd och stöd i föräldraskapet, samspelsbehandling och barnbedömningar på primärvårdsnivå. Du kommer även ge konsultation till barnmorskor och sjuksköterskor på BVC, arbeta med metodutveckling och fortbildning av personal, sprida barnpsykologisk kunskap till allmänheten och eventuellt hålla föreläsningar samt delta i föräldragrupper.


På arbetsplatsen pågår just nu ett projekt som hämtat inspiration från BVC i Rinkeby. Det innebär att BHV sköterskorna gör flera hembesök tillsammans med personal från Socialtjänsten. Syftet med detta är bland annat att alla barn ska få en jämlik vård och att inkludera även den icke-födande föräldern. Hos dig som PTP-psykologen önskar vi att det finns ett intresse för att arbeta med föräldrar och små barn samt gärna kunskap kring anknytningsteori

På Psykiatriska mottagningen i Avesta finns det möjlighet för dig som PTP-psykolog att få ta del av ett arbete med stor bredd med avseende på arbetsuppgifter, möjlighet till kompetensutveckling samt kollegor. I vår verksamhet strävar vi efter att ha ett helhetsperspektiv och se människan utifrån både medicinska, psykologiska, omvårdnads och sociala infallsvinklar.

Här arbetar engagerade medarbetare med olika yrkeskompetens. Vi bedriver såväl individuella behandlingar som gruppbehandlingar och arbetar även med stödjande och utbildande insatser. På mottagningen finns tvärprofessionella kompetensteam och förmågan att samarbeta och ta tillvara varandras kompetenser värderas högt. Verksamheten erbjuder ett varierat utbud av handledning som ger möjlighet till utveckling. På vår mottagning arbetar 2 fasta psykologer och vi har 9 kollegor i Falun. Handledningen kommer du att få av psykolog i Falun vilket innebär att du arbetar en dag i Falun.

Som PTP- psykolog utgörs en viktig del av dina arbetsuppgifter av bedömningar med avseende på funktionsnivå, diagnostik samt psykologiska insatser. I arbetet ingår även att utföra neuropsykologiska utredningar och personlighetsutredningar. Därtill kommer du att arbeta med psykoterapier och andra behandlingsinsatser som exempelvis gruppbehandlingar. I rollen som PTP-psykolog är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel samt kreativ

Den rättspsykiatriska vården i landet är inne i en utvecklingsfas, där ett tydligt fokus är mer aktivt och evidensbaserat behandlings- och bedömningsarbete. Runt om i landet pågår forsknings- och utvecklingsprojekt och på kliniken i Säter har ett flertal nya bedömnings- och behandlingsmetoder införts under de senaste åren. Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Totalt har vi 72 vårdplatser uppdelat på sex avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Inom kliniken finns även specialistläkare och ett multiprofessionellt behandlingsteam som består av psykologer, arbetsterapeuter, kuratorer, rehabassistenter, missbruksbehandlare, fysioterapeut samt ansvarig för den öppna rättspsykiatriska vården. Teamet arbetar tillsammans med läkare och avdelningspersonal mot gemensamma mål för att erbjuda patienterna färdigheter som främjar ett hållbart liv utanför institution.

Som psykolog har du stora möjligheter att utforma och anpassa ditt behandlingsarbete utifrån de komplexa och mångbottnade behov som är kännetecknande för den rättspsykiatriska patientgruppen. Stor vikt och utrymme ges till relationsbyggande med den enskilda patienten. I arbetsuppgifterna ingår även strukturerad bedömning av återfallsrisk i brottslighet samt utformande av förslag på riskhanteringsåtgärder. Neuropsykiatrisk utredning som underlag för behandlingsarbete och utslussningsplanering genomförs även vid behov. Rollen innebär även ett nära arbete med avdelningspersonal och psykologisk handledning i omvårdnadsarbetet.

Vårdcentralen Britsarvet-Grycksbo består av två mottagningar som båda ligger i Falu kommun. I vårt psykosociala team arbetar två psykologer med specialistkompetens, en samtalsterapeut och en vårdsamordnare. Teamet har tätt samarbete med rehabkoordinator. Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, engagerad och intresserad av att arbeta med brett psykologiskt uppdrag i primärvården under din PTP-tjänstgöring. Hos oss har du möjlighet att vara med och utveckla arbetet i hela verksamheten och med våra samarbetspartners. Teamets uppdrag är att erbjuda behandling och stöd till patienter med mild- till måttlig psykisk ohälsa, riskbruk av alkohol och droger samt krisstöd. I dagsläget arbetar vi i huvudsak med personer över 18 år.


Du kommer att jobba med snabba, avgränsade och strukturerade psykologiska bedömningar, rådgivning och behandling av patienter i livets alla skeden. Utifrån stegvis vård erbjuds vissa något längre, individuella kontakter. Behandlingsarbetet är varierat med bland annat guidad självhjälp, i KBT och FACT, både individuellt och i grupp. Undervisning kan ingå, till exempel öppna föreläsningar till patienter. Du kommer att vara del i en aktiv utvecklingsprocess vad gäller metodutveckling, där vi strävar mot hög tillgänglighet och tidiga insatser. Vi har goda möjligheter att själva utforma psykologverksamheten på vårdcentralen. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara initiativrik och lösningsfokuserad.

Dela:

Hade du nytta av informationen?