PTP-platser hösten 2023

Nu söker vi PTP-psykologer till följande verksamheter i Region Dalarna, med start i september 2023.

Habiliteringen, Barn och ungdom, Ludvika och Borlänge
Länspsykiatriska kliniken behandlingsteamet, Säter
Vuxenpsykiatriska mottagningen, Avesta
Vårdcentral Britsarvet
Vårdcentral Norslund

Habiliteringen, Barn och ungdom, Ludvika och Borlänge, 2 platser

Habiliteringen är en specialistverksamhet med ett viktigt och utmanande uppdrag: att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar samt till deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.

På Habiliteringens fem enheter i Dalarna finns Barn- och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering med tvärprofessionella team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.

Habiliteringens uppdrag innefattar patienter med misstänkta eller konstaterade neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt patienter med omfattande rörelsehinder.

PTP-psykologens arbetsuppgifter är att, i nära samarbete med det övriga teamet på Habiliteringen, ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet, göra utredningar, diagnostik och funktionsbedömningar samt kartlägga behov och ge individuellt anpassade insatser. PTP-psykologen ska även ge terapeutiskt inriktade insatser samt utbildning och stöd till barnet/ungdomen, närstående, personal och övriga i brukarens nätverk.

Länspsykiatriska kliniken behandlingsteamet, Säter

Behandlingsteamet består av kuratorer, psykolog och arbetsterapeuter. Vi är en resurs till den allmänpsykiatriska slutenvården. För närvarande finns det fyra vårdavdelningar för akuta psykiatriska tillstånd och abstinensbehandling vid beroendeproblematik. Behandlingsteamets uppdrag är att bistå patienterna med de paramedicinska insatser de behöver för att kunna återvända hem. Yrkesgrupperna i teamet arbetar både enskilt och tvärprofessionellt utifrån patienternas behov.

Som psykolog i teamet kommer du att arbeta med krissamtal, screening för ev. diagnoser, funktionsbedömningar, kartläggning av behov, psykiatrisk behandling och utredning. Du kan även ge stödjande och utbildande insatser till patienterna och deras nätverk. Arbetet hos oss inkluderar även mycket kontakter med vårdgrannar.

Möjlighet till att göra kvalificerat utredningsarbete finns tillgängligt. Vi arbetar för att  få till stånd  och utveckla en suicidpreventiv grundutbildning till vår personal och detta arbete leds av vår psykolog. På avdelningarna arbetar man med materialet ”Återhämtningsguiden” med inneliggande patienter. Vi har en målsättning att även få till stånd anhörigarbete där vi använder återhämtningsguiden riktad till anhöriga och har regelbundna träffar med anhöriga. Detta arbete kommer vi att starta upp under hösten-våren 2022-2023.

Terapiinriktning hos oss är framförallt KBT, då vår psykolog har den kunskapen. Intresse och gärna erfarenhet av vuxenpsykiatriskt arbete är meriterande.

Vuxenpsykiatriska mottagningen, Avesta

Vuxenpsykiatriska mottagningen i Avesta har som uppgift att tillhandahålla vård för personer boende i Avesta och Hedemora kommun. Verksamheten vänder sig till personer över 18 år och som har behov av specialistpsykiatri. Vanligt förekommande diagnoser är svårare depressions- och ångesttillstånd, bipolär sjukdom, psykossjukdom, posttraumatiskt stressyndrom, personlighetsstörning samt neuropsykiatriska tillstånd.

Vi har organiserat och utarbetat teamarbete i verksamheten utifrån flera diagnosinriktade team (affektiva/ bipolär sjukdom, beroende, neuropsykiatri och psykosteam).

Vi arbetar självklart över teamgränserna utifrån patienternas behov och olika diagnoser. Mottagningens medarbetare har bred kompetens och består av olika yrkesgrupper som arbetar tvärprofessionellt tillsammans med våra patienter. Psykologernas arbetsuppgifter på mottagningen innefattar bedömningar avseende på diagnostik och behandlingsbehov. Arbetet omfattar neuropsykiatriska utredningar, psykoterapeutisk behandling och gruppbehandlingar (Pegasus/ALMA), känsloskola och färdighetsträning. Utifrån verksamhetens behov och egen kompetens kan olika former av utvecklingsarbete bli aktuellt.

KBT kompetens är meriterande liksom erfarenhet av utredningsarbete. 

Vårdcentral Britsarvet

Vårdcentralen Britsarvet-Grycksbo består av två mottagningar som båda ligger i Falu kommun. I vårt team för beteendehälsa arbetar tre psykologer varav två med specialistkompetens, en vårdsamordnare och rehabiliteringskoordinatorer. Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, engagerad och intresserad av att arbeta med brett psykologiskt uppdrag i primärvården under din PTP-tjänstgöring. Teamets uppdrag är att erbjuda behandling och stöd till patienter med mild- till måttlig psykisk ohälsa, riskbruk av alkohol och droger samt krisstöd. I dagsläget arbetar vi i huvudsak med personer över 18 år.

Du kommer att jobba med snabba, avgränsade och strukturerade psykologiska bedömningar, rådgivning och behandling av patienter i livets alla skeden. Undervisning ingår också som till exempel öppna föreläsningar till patienter. Du kommer att vara del i en aktiv utvecklingsprocess vad gäller metodutveckling, där vi strävar mot hög tillgänglighet, flöde och tidiga insatser. Vi har goda möjligheter att själva utforma psykologverksamheten på vårdcentralen. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara initiativrik och lösningsfokuserad.

Vårdcentral Norslund

Vårdcentral Norslund/Svärdsjö är en del av primärvården Falun och vi är uppdelade i två enheter som tillsammans har ca 16000 listade patienter. Vi är idag ca 55 medarbetare inom olika professioner på vår vårdcentral i Norslund och det är där du kommer att ha din arbetstid förlagd. På vårdcentralen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, medicinska sekreterare och samtalsbehandlare. På samtalsmottagningen arbetar idag 4 psykologer och en samtalsterapeut. Vi erbjuder en trevlig gemenskap där vår arbetsmiljö är högt värderad och där vi ser styrkan i att tillsammans göra det bästa för våra patienter. Huvuddelen av våra patienters problematik är depression, ångest, stressrelaterade problem och krisreaktioner. Arbetssättet är primärvårdsinriktat, med fokus på att göra högkvalitativa psykologiska insatser tillgängliga för många. Behandling sker via individuella terapier, kortare rådgivande samtal, internetbaserad KBT samt föreläsningar och grupper. Vi arbetar både med fysiska besök och med besök via videosamtal. Arbetet innehåller även fördjupade bedömningar och screening inför vidareremittering till exempelvis psykiatri.

Hos oss finns möjlighet att delta i utvecklingsarbete, till exempel behandlingsutvärdering samt utvärdering av föreläsningar. Vi arbetar även med att utveckla känsloskola och äldregrupp. Önskvärd terapiinriktning är KBT.

Hade du nytta av informationen?