PTP-platser våren 2024

Vi erbjuder följande fasta PTP-platser våren 2024.

Barn- och ungdomshabiliteringen, Falun och Borlänge (2 platser)

Habiliteringen är en specialistverksamhet med ett viktigt och utmanande uppdrag: att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, samt ge stöd till deras närstående. Insatserna ska bidra till ett fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.
På Habiliteringens fem enheter i Dalarna finns Barn- och Ungdomshabilitering samt Vuxenhabilitering med tvärprofessionella team med medicinsk, psykologisk, social och pedagogisk kompetens.

Habiliteringens uppdrag innefattar patienter med misstänkta eller konstaterade neuropsykiatriska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt patienter med omfattande rörelsehinder.

PTP-psykologens arbetsuppgifter är att i nära samarbete med det övriga teamet på Habiliteringen ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet, göra utredningar, diagnostik och funktionsbedömningar samt kartlägga behov och ge individuellt anpassade insatser. PTP-psykologen ska även ge terapeutiskt inriktade insatser samt utbildning och stöd till barnet/ungdomen, närstående, personal och övriga i brukarens nätverk.

Vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen, Gagnef

Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Gagnef  ska erbjuda psykiatrisk specialistvård till den vuxna befolkningen i Region Dalarna. Vår modell går ut på att arbeta i ett nära samarbete med primärvården enl. ”Gagnefs modellen” I teamet arbetar 3 sjuksköterskor, 3 psykologer en konsultpsykiater och sekreterare

Psykologens arbetsuppgifter är att bedöma och kartlägga svårigheter och behov hos patienter med svåra psykiatriska tillstånd, utreda utifrån funktionsnedsättningar, diagnostiska frågeställningar och möjliga behandlingsåtgärder, samt psykologisk behandling av såväl individer som grupper.

Du kommer till en trivsam arbetsplats med god stämning och gott kollegialt samarbete. Psykologgruppen som består av 3 psykologer har en bred kompetens och en betydande roll i det tvärprofessionella arbetet.

Vi söker dig som enbart har KBT-inriktning eller både PDT och KBT.

Vårdcentral Mora

Vårdcentral Mora är en verksamhet med ca 21 600 listade personer och ca 110 anställda. Primärvårdspsykiatri är en del av verksamheten där en god tillgänglighet och en skyndsam insats har hög prioritet. Att samverka både internt och med externa aktörer är en viktig del av uppdraget.

Som psykolog på Vårdcentral Mora är de huvudsakliga arbetsuppgifterna bedömningar, psykologisk behandling både individuellt, via videobesök och i grupp samt telefonrådgivning. Psykologer arbetar på samtalsmottagningen, samtalsmottagningen för barn och unga, BVC, MVC, Ungdomshälsa och ingår i vårdcentralens MMR-team.

Under vecka 44 flyttar vårdcentralen till helt nya lokaler och i samband med det kommer våra flöden och arbetssätt att ses över för att kunna möta våra patienters behov på bästa sätt. Ungdomshälsan startar även den upp i nya lokaler under hösten 2023 och även här ser vi över våra flöden och arbetssätt för att möta ungdomars olika behov. Primärvården är en verksamhet i ständig utveckling!

Vårdcentral Britsarvet-Grycksbo, Falun

Vårdcentralen Britsarvet-Grycksbo består av två mottagningar som båda ligger i Falu kommun. I vårt team för beteendehälsa arbetar tre psykologer varav två med specialistkompetens, en vårdsamordnare och rehabiliteringskoordinatorer. Vi söker dig som är utvecklingsinriktad, engagerad och intresserad av att arbeta med brett psykologiskt uppdrag i primärvården under din PTP-tjänstgöring. Teamets uppdrag är att erbjuda behandling och stöd till patienter med mild- till måttlig psykisk ohälsa, riskbruk av alkohol och droger samt krisstöd. I dagsläget arbetar vi i huvudsak med personer över 18 år. 

Du kommer att jobba med snabba, avgränsade och strukturerade psykologiska bedömningar, rådgivning och behandling av patienter i livets alla skeden. Undervisning ingår också, exempelvis  öppna föreläsningar till patienter. Du kommer att vara del i en aktiv utvecklingsprocess vad gäller metodutveckling, där vi strävar mot hög tillgänglighet, flöde och tidiga insatser. Vi har goda möjligheter att själva utforma psykologverksamheten på vårdcentralen. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara initiativrik och lösningsfokuserad. Vi önskar också att du har KBT-kompetens.

Hade du nytta av informationen?