Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Skötare inom psykiatrisk verksamhet (YH)

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta med psykiatrisk omvårdnad och omsorg för barn, unga och vuxna.

Som utbildad skötare kan du arbeta med barn, unga och vuxna inom regioner, kommuner, statliga eller privata vårdgivare. Utbildningen ger dig en mycket eftertraktad kompetens på arbetsmarknaden.

Exempel på arbetsuppgifter för skötare:

  • självständigt genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter
  • fungera som kontaktperson
  • göra en första bedömning av vårdsökande
  • genomföra omvårdnadssamtal
  • genomföra möten med vårdtagarens nätverk
  • fungera som handledare i psykiatrisk omvårdnad och omsorg
  • delta i arbetsplatsens utveckling av verksamheten.

Utbildningen till skötare är heltidsstudier på distans. Du får kursintroduktion och har föreläsningar tillsammans med övriga kursdeltagare, i Säter 3-5 gånger per termin under teoriperioderna. Under utbildningen arbetar du i en studiegrupp. Vi sätter samman studiegrupperna geografiskt utifrån vad som passar de studerande bäst.

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning på 400 yh-poäng, det vill säga 80 veckor fördelade på 4 terminer. 27 veckors lärande i arbete (LIA) är fördelade på 5, 6 respektive 16 veckor. Fullgjord utbildning ger en Yrkeshögskoleexamen.

”I mitt spännande arbete som boendestödjare använder jag dagligen de teoretiska och praktiska kunskaper som utbildningen gav. Här har jag arbetat sedan examen och det var också min första LIA-plats. Bemötande och professionellt förhållningssätt gick som en röd tråd i utbildningen. Det gav mig en stabil grund att möta människor med psykisk ohälsa utifrån var och ens individuella behov.”

Mikaela Andreasson

 

"Jag har bytt karriär till ett yrke som jag vill ha resten av livet. Tack vare de två årens utbildning med fokus på psykiatri har jag fått de kunskaper jag behöver. Förståelsen för att psykisk ohälsa kan ta sig många olika uttryck är en viktig del. Det är alltid lika roligt att gå till mitt arbete inom akutpsykiatrin."

Markus Berggren

Dela:

Hade du nytta av informationen?