Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

PTP-platser hösten 2019

Här kan du läsa om de verksamheter som tar emot PTP-psykologer i september 2019.

 

I BUP arbetar du som psykolog i ett tvärprofessionellt team, antingen inom öppenvården eller på någon av våra specialiserade enheter, som är länsgemensamma, t ex ätstörningsenheten, familjeterapienheten eller kunskapscentrum neuropsykiatri.

Vi har länsövergripande psykologträffar för kunskapsutbyte och erbjuder möjlighet till vidareutbildning inom ett brett fält. I dagsläget utvecklar vi internetbaserade behandlingsformer, bygger upp vårt DBT-team på nytt och möjliggör att läsa till specialistpsykolog.

Psykiatrimottagningen Ludvika, har en psykologgrupp bestående av 6 psykologer som trivs bra tillsammans och har ett nära samarbete med varandra och övriga på mottagningen. I psykologgruppen finns en bred kompetens som gör att du har stor möjlighet att rikta dig mot eget intresseområde. Psykologerna har stort inflytande över sitt arbete och har också en viktig roll i utvecklingsarbetet på mottagningen.

 

Psykiatriska mottagningen i Falun arbetar med psykiatrisk öppenvård till vuxna personer. Vid psykiatriska mottagningen i Falun kommer Du till en verksamhet med många psykologkollegor och verksamheten erbjuder dig stor variation i det kliniska arbetet och Du får möjlighet att lära dig att göra kvalificerade psykologiska bedömningar och utredningar. Du får också möjligheten att utveckla dina kliniska behandlingsfärdigheter både som individuell terapeut och som gruppterapeut. Mottagningen kan erbjuda Dig möjligheten att få erfarenhet av psykologens mångfacetterade arbete och Du får lära Dig av erfarna kliniker med olika professioner och traditioner.

 

Arbetet på Habiliteringen är omväxlande och omfattar stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt deras nätverk. Arbetet omfattar både individuella insatser och teamarbete. Genom teamarbetet med kollegor från andra yrkeskategorier har du möjlighet att förhålla dig till brukaren på ett helhetligt sätt.

Vi arbetar med ständig kompetensutveckling och det finns möjlighet att utveckla spetskompetens för dig som psykolog inom något av våra vårdområden.

 

Vårdcentral Kvarnsveden är en av fyra vårdcentraler i Borlänge. Vi har ca 11 700 listade patienter och är runt 45 anställda. Hela vårdcentralen präglas av välfungerande samarbete, bred kompetens och stark utvecklingsambition.

Den psykosociala enheten med tre psykologer och en psykoterapeut är väl integrerad i verksamheten. Stämningen i teamet är generös och stimulerande och vi utformar självständigt psykologverksamheten på vårdcentralen i överensstämmelse med aktuellt forskningsläge.

 

 

Ungdomsmottagningen i Borlänge är en mottagning under utveckling. Här jobbar vi i team runt våra ungdomar och du som PTP-psykolog skulle få en viktig roll i det psykosociala teamet som både bedömer och behandlar ungdomar i åldern 13-25 år med lätt till måttlig psykisk ohälsa. Vi har individuella behandlingar och iKBT, och vi håller just på att utveckla verksamheten för att kunna erbjuda även gruppbehandlingar och föreläsningar.

I vårt uppdrag ingår även utåtriktat arbete vilket innebär att vi är ute på t.ex. skolor samt att vi bjuder in alla i årskurs 8 för att berätta om vår verksamhet. Vi deltar även vid andra större event som skolavslutningar och Peace & Love. Din handledare vid ungdomsmottagningen skulle vara nuvarande studierektor för PTP-programmet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?