Studenter vid dator

Allmän kurs 2020/21

Allmän kurs på Malungs folkhögskola finns för dig som vill varva teoretiska och praktiska studier. Undervisningen sker bland annat genom lärarledda lektioner, föreläsningar, studiebesök och projekt.

Du läser i din egen takt utifrån dina egna förutsättningar. Merparten av studierna sker i mindre grupper, med människan i centrum. 

De lektionspass du inte studerar behörighetsgivande ämnen kan du läsa praktisk-estetiska  ämnen – så som hantverk, musik, livsstil och hälsa. I studietiden på Malungs folkhögskola ingår också skolgemensamma aktiviteter.  

På folkhögskolan lär du för livet. Hälsa och demokrati är bärande delar i allt vi gör på skolan.

Kursens syfte

  • ge en helhetssyn på människa, samhälle, kultur och natur 
  • stärka demokratiska värderingar 
  • utveckla individen genom lärande i grupp  
  • utveckla den egna kreativa förmågan  
  • uppmuntra till fortsatta studier och/eller arbete
  • genom ökad självkännedom ge de studerande bättre förutsättningar för att leda sig själva vidare till studier och/ eller arbete

Vår allmänna kurs utgörs av tre studiegrupper:

Du söker en inriktning utifrån dina behov. De tre inriktningarna har delvis gemensam studietid och det är inget problem att ändra inriktning under studietiden.

Lärare och student

Allmän kurs

Vänder sig till alla som vill studera på grund- eller gymnasienivå, behöver fördjupa sina kunskaper och förbättra studieförmåga eller har fullföljt sina gymnasiestudier och vill ha ytterligare en väg till högre utbildning.

Ta mig till Allmän kurs...
Lärare och student på Funkiskursen

Allmän kurs Funkis

Vänder sig till dig med lättare intellektuell funktionsvariation.

Ta mig till Allmän kurs Funkis...
Studerande

Allmän kurs Svenska

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver fördjupa dina kunskaper för att få behörighet till fortsatta studier eller arbete.

Ta mig till Allmän kurs Svenska......

Dela:

Hade du nytta av informationen?