Ansökan

Inriktning

* = obligatoriska uppgifter

Max filstorlek för uppladdning är 4 mb. Tillåtna filer är JPG, PNG och PDF.

Om du inte bifogar personligt brev, kan du istället fylla i frågorna nedan:

Min utbildningsbakgrund

Vill du bo på skolan?
Jag önskar inackordering på skolan:

Kost

Vid annan specialkost, kontakta vår servicechef.

Söker du studiemedel hos CSN?

Godkännande: *

Dela:

Hade du nytta av informationen?