Studenter vid dator

Allmän kurs 2022/23

Allmän kurs på Malungs folkhögskola finns för dig som vill varva teoretiska och praktiska studier.

Vi arbetar i temaform, vilket betyder att vi samarbetar över de traditionella ämnesgränserna och låter olika teman styra lektionernas innehåll.

De praktiska inslagen varierar beroende på vilket tema vi studerar. Undervisningen sker bland annat genom lärarledda lektioner, föreläsningar, studiebesök och projekt. Vi är både ute och inne och arbetar för att aktivera och utmana såväl kropp som själ.

Du läser i din takt, utifrån dina förutsättningar. I studietiden på Malungs folkhögskola ingår också skolgemensamma aktiviteter. Här lär vi för livet.
Hälsa och demokrati är bärande delar i allt vi gör på skolan.

Allmän kurs vänder sig till dig som exempelvis:

  • vill studera på grund- eller gymnasienivå
  • behöver fördjupa dina kunskaper och förbättra din studieförmåga
  • har svenska som andraspråk
  • har fullföljt dina gymnasiestudier och vill ha ytterligare en väg till högre utbildning

Om Allmän kurs

Allmän kurs ger dig möjlighet att läsa in grundskolan och gymnasiet, eller komma igång med studier.

Slutförda studier på gymnasienivå ger dig grundläggande behörighet för att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.

På Allmän kurs får du inte betyg utan ett studieomdöme, som ligger till grund för antagning till högskola i en särskild kvotgrupp.

De allmänna ämnen som ingår i studier på gymnasienivå är svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religion.

Studietiden på Allmän kurs är generellt sett 1-3 år, beroende på din tidigare studiebakgrund och målsättning. Heltidsstudier omfattar ca. 20 lärarledda studietimmar per vecka och därutöver självstudier.

Kursens syfte

  • ge en helhetssyn på människa, samhälle, kultur och natur
  • stärka demokratiska värderingar
  • utveckla individen genom lärande i grupp
  • utveckla den egna kreativa förmågan
  • uppmuntra till fortsatta studier och/eller arbete
  • genom ökad självkännedom ge de studerande bättre förutsättningar för att leda sig själva vidare till studier och/eller arbete

Vår allmänna kurs utgörs av två studiegrupper:

Du söker en inriktning utifrån dina behov. De två inriktningarna har delvis gemensam studietid, och det är inget problem att ändra inriktning under studietiden.

 

 

Lärare och student

Allmän kurs Tema

Vänder sig till alla som vill studera på grund- eller gymnasienivå, behöver fördjupa sina kunskaper och förbättra studieförmåga eller har fullföljt sina gymnasiestudier och vill ha ytterligare en väg till högre utbildning.

Ta mig till Allmän kurs Tema...
Studerande

Allmän kurs Svenska

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och behöver fördjupa dina kunskaper för att få behörighet till fortsatta studier eller arbete.

Ta mig till Allmän kurs Svenska......

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?