Folkmusik fiol

Folkmusik på fiol - grund HT21

Kurstid

24 augusti - 22 december 2021

Ansökan

Ansökan är stängd.

Kurslängd och omfattning

1 termin. Heltid.

Kursen vänder sig till dig som:

  • spelat folkmusik på fiol i minst 2 år
  • vill bli bättre på att spela fiol, tekniskt och musikaliskt
  • vill fördjupa ditt låtspel och bredda repertoaren
  • är intresserad av att lära dig mer om svensk/norsk/nordisk folkmusik på fiol, dess stilar, uttrycksmedel och historia
  • vill lära dig dansa och spela till dans

Kursbeskrivning

Fiolspelet är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men enskild undervisning och gruppundervisning förekommer. Kursinnehåll och arbetssätt bestäms av studerande och lärare i samråd.

Fiolspel och teknik

Vi spelar låtar ur den nordiska fioltraditionens olika repertoarområden och lär oss om deras historia och funktion. Vi jobbar med sväng, ornamentik och uttryck. I kursen ingår också stråkteknik, snabbhet, koordination, lägesspel, strängväxlingar, klang och intonation. Vi provar på att kompa, spela stämmor, arrangera och att improvisera. 

Till fiolspelet hör också ergonomi där vi jobbar med sambandet mellan fiolen och kroppen.

Sång och dans

En central tanke med pedagogiken på skolan är att fiolspel, sång och dans är integrerade med varandra. Därför ingår undervisning i danser som t ex polska, vals och schottis, samt vissång och trall. Vi övar också på att spela till dans.

Musikteori 

Musikteorin på kursen handlar ofta om de redskap som behövs för stämspel och komp samt den notkunskap du behöver för att kunna ta ut och teckna ner melodier. Vi undersöker olika typer av tonalitet och låttyper. Musikteorin är starkt kopplad till instrumentet. 

Scenisk framställning

Scenisk framställning innebär att du som studerande framför dina låtar solo eller i grupp på scen. I samband med detta pratar vi också om konsertproduktion, att ställa samman program och går igenom hur man kan förbereda och genomföra konserter. 

Vi har kontinuerligt samarbete med sång- och danskurserna och även med övriga kurser på skolan. Det kan tex vara gemensamma lektioner i ensemblespel, musikhistoria, musikteori, spel/sång till dans och konsertproduktion. Vi strävar efter att göra minst en resa för några lärare och studerande till någon skola, festival eller liknande varje år. Kursdeltagarna åker också själva till festivaler och stämmor.

Fiollärare på kursen är Jonas Brandin och Adrian Jones. Övriga lärare är Maria Röjås och Ann-Sofi Nilsson (sång), samt Anna Öberg (dans). Varje år gästas vi också av andra spännande pedagoger från folkmusikgenren.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.

En omkostnadsavgift tillkommer; 400 kr/termin för internatelev, 600 kr/termin för externatelev. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar här: Aktuell prislista.

Studiemedel

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg. Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www.folkhögskola. nu.

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Antagning

Urvalsförfarandet vid antagning ska syfta till att få en väl sammansatt grupp.

Kontakt

Jonas Brandin

E-post: jonas.brandin@malungsfolkhogskola.se

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras


Ändra inställningar för kakor

Dela:

Hade du nytta av informationen?