Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Folkmusik fiol

Folkmusik på fiol - grund

Kurstid

27 augusti - 19 december 2019

Sista ansökningsdag

Löpande antagning i mån av plats. 

Skicka in din ansökan/anmälan till info@malungsfolkhogskola.se där du anger dina kontaktuppgifter.

Kurslängd och omfattning

1 termin. Heltid.

Kursen vänder sig till dig som:

  • spelat folkmusik på fiol i minst 2 år
  • vill bli bättre på att spela fiol, tekniskt och musikaliskt
  • vill fördjupa ditt låtspel och bredda repertoaren
  • är intresserad av att lära dig mer om svensk/norsk/nordisk folkmusik på fiol, dess stilar, uttrycksmedel och historia
  • vill lära dig dansa och spela till dans

Kursbeskrivning

Fiolspelet är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men enskild undervisning och gruppundervisning förekommer. Kursinnehåll och arbetssätt bestäms av studerande och lärare i samråd.

Fiolspel och teknik

Vi spelar låtar ur den nordiska fioltraditionens olika repertoarområden och lär oss om deras historia och funktion. Vi jobbar med sväng, ornamentik och uttryck. I kursen ingår också stråkteknik, snabbhet, koordination, lägesspel, strängväxlingar, klang och intonation. Vi provar på att kompa, spela stämmor, arrangera och att improvisera. Till fioltekniken räknas också ergonomi där vi jobbar med sambandet mellan fiolen och kroppen.

Sång och dans

En central tanke med pedagogiken på skolan är tanken att fiolspel, sång och dans är integrerade med varandra. Därför ingår undervisning i danser som polska, vals, schottis, engelska samt vissång och trall. Vi övar också på att spela till dans.

Musikteori

Musikteorin på kursen handlar ofta om de redskap som behövs för stämspel och komp samt den notkunskap du behöver för att kunna ta ut och teckna ner melodier. Musikteorin är starkt kopplad till instrumentet.

Scenisk framställning

Scenisk framställning kommer vi också att ägna oss åt, vilket innebär att du som studerande framför dina låtar solo eller i grupp på scen. I samband med detta kommer vi att prata om konsertproduktion, ställa samman program och gå igenom hur man kan förbereda och genomföra konserter.

Vi har kontinuerligt samarbete med sång- och danskurserna och även med övriga kurser på skolan. Det kan t ex vara gemensamma lektioner i ensemblespel, musikhistoria, musikteori, spel/sång till dans och konsertproduktion. Vi strävar efter att göra minst en resa för några lärare och studerande till någon skola, festival eller liknande varje år. Kursdeltagarna åker också själva till festivaler och stämmor.

Fiollärare på kursen är Jonas Brandin och Adrian Jones. Övriga lärare är Maria Röjås och Ann-Sofi Nilsson (sång), samt Anna Öberg (dans). Varje år gästas vi också av andra spännande pedagoger från folkmusikgenren.

Det totala antalet platser på Folkmusik fiol (terminskurs + Integrerad distanskurs) är 16 st och sökande till terminskursen har företräde i urvalsprocessen.

Kontakt

Jonas Brandin

E-post: jonas.brandin@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?