Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Kör

Folkmusik sång - grund

Kurstid

Kursen kommer inte att köras denna termin. 

Kursen vänder sig till dig som:

  • är intresserad av att bli bättre på att sjunga
  • vill fördjupa din sång och bredda repertoaren
  • vill utveckla din röst och sångteknik och bredda uttrycket
  • är intresserad av att lära dig mer om svensk folkmusik, dess stilar, uttrycksmedel och historia
  • vill lära dig dansa och sjunga till dans

Kursbeskrivning

Sången är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. Varje dag inleds med ett lektionspass, där vi arbetar med uppvärmning av såväl kropp som röst. Vi sjunger sånger ur den svenska folkmusikens olika repertoarområden och lär oss om deras historia och funktion. Vi trallar, sjunger stämsång och provar på drillar och kvartstoner m.m. Vi lyssnar på traditionsinspelningar och funderar över stilideal och folkligt sångsätt. 

Övrigt innehåll i kursen är bl a dans, musikteori och scenisk framställning.

Vi har kontinuerligt samarbete med fiol- och danskurserna och även med övriga kurser på skolan. Vi strävar efter att göra minst en resa/utbyte för några lärare och elever till någon skola, festival eller liknande varje år. Kursdeltagarna åker också själva till festivaler och stämmor.

Sånglärare på kursen är Maria Röjås (kursföreståndare) och Ann-Sofi-Nilsson. Övriga lärare är Mia Marin (fiol), Jonas Brandin (fiol), Anna Öberg (dans), Perjos Lars Halvarsson (fiol och sång) samt gästlärare.

Dans

En central tanke med pedagogiken på skolan är tanken att fiolspel, sång och dans är integrerade med varandra. Därför ingår undervisning i danser som polska, vals, schottis och engelska. Vi övar också på att själva stå för dansmusiken genom att tralla till dans.

Musikteori

Musikteorin knyter vi till folkmusiken och arbetar med grundläggande kunskaper, såsom skalor, rytmer m.m.

Scenisk framställning

Scenisk framställning kommer vi också att ägna oss åt, vilket innebär att du som studerande framför dina låtar solo eller i grupp på scen. I samband med detta
kommer vi att prata om konsertproduktion, ställa samman program och gå igenom hur man kan förbereda och genomföra konserter.

Kontakt

Maria RöjåsKursföreståndare

Telefon: 073-026 23 60
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?