Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Vissångare

Vokal folkmusik - grund

Kurstid

4 november - 13 december 2019

Sista ansökningsdag

7 oktober 2019, därefter antagning i mån av plats.

Det går naturligtvis bra att söka vårens kurser samtidigt som du söker till grundkursen.

Kurslängd och omfattning

6 veckor. Heltid.

Kursbeskrivning

Kursinnehåll och arbetssätt bestäms av studerande och lärare i samråd. Sången är i centrum på kursen och all undervisning är gehörsbaserad. I huvudsak sker undervisningen i helklass, men enskild undervisning och gruppundervisning förekommer.

Folklig sång och sångteknik

Den folkliga sången och sångtekniken är kursens två stora ämnen. Varje dag inleds med ett lektionspass, där vi arbetar med uppvärmning av såväl kropp som röst. 

Vi sjunger sånger ur den svenska folkmusikens olika repertoarområden och lär oss om deras historia och funktion. Vi trallar, sjunger stämsång och provar på drillar och kvartstoner m.m. Vi lyssnar på traditionsinspelningar och funderar över stilideal och folkligt sångsätt.

Övriga ämnen

Dans

Polskor, vals och schottis är danser vi lär oss och vi övar på att själva stå för dansmusiken genom att tralla till dans.

Musikteori

Musikteorin knyter vi till folkmusiken och arbetar med grundläggande kunskaper i musiklära och gehör.

Vi har kontinuerligt samarbete med fiol- och danskurserna och även med övriga kurser på skolan. Det kan t.ex. vara gemensamma lektioner kring ensemblespel, musikhistoria, musikteori, spel/sång till dans och i slutet på terminen en konsert. 

Sånglärare på kursen är Maria Röjås (kursföreståndare) och Ann-Sofi-Nilsson

Övriga lärare är Jonas Brandin och Adrian Jones (fiol), samt Anna Öberg (dans).

Maria RöjåsKursföreståndare

Telefon: 073-026 23 60
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?