Vissångare

Folkmusik sång - solosång (6 veckor)

Kurstid

26 april - 4 juni 2021

Ansökan

Pga rådande restriktioner kring covid-19 är kursen inställd.
Vi planerar kurser i någon form online under våren. Mer info kommer. 
 

Kurslängd och omfattning

Sex veckor. Kursen går på heltid.

Kursbeskrivning

Undervisningens upplägg och innehåll bestäms till viss del av lärare och studerande tillsammans.
Vi tillbringar mycket tid i helklass men kommer också att jobba både enskilt och i mindre grupper.
Ibland har vi gemensamma aktiviteter med skolans övriga kurser.

Kursens huvudsakliga innehåll:

  • Sång i grupp utifrån ett gehörsbaserat lärande. Vi lär oss sånger från olika repertoarområden inom den svenska/nordiska folkmusiktraditionen – både av varandra, från uppteckningar och från inspelningar.
  • Solosång - scenisk framställning och berättande. Vi övar mycket på att sjunga för varandra och för andra och även på att ta och ge värdefull feedback. Detta gör att individen har goda möjligheter att utvecklas från sin egen utgångspunkt.
  • Röstträning. Vi ägnar oss både åt sångteknik och fysisk träning av olika slag i syfte att främja en god sångkondition och hållbar sångergonomi.

Kursen vänder sig till dig som

  • har god sångvana och erfarenhet av svensk folkmusik.
  • vill fördjupa och bredda dina kunskaper om svensk/nordisk vokal folkmusik.
  • vill bli bättre på att sjunga, både tekniskt och musikaliskt.
  • vill förbereda dig för högre musikstudier och öva inför en provsituation.
  • vill ägna några veckor åt ditt personliga intresse och din egen sångutveckling.

Lärare: Ann-Sofi Nilsson och Maria Röjås

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.
Möjlighet till internatboende på skolan finns.
En omkostnadsavgift på 300 kr tillkommer.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår hemsida  www.malungsfolkhogskola.se.
Övriga kostnader: Material bekostas av kursdeltagaren själv.

Studiemedel

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www.folkhogskola.nu

Kan erhållas på kursen

Intyg.

 

Maria Röjås

Telefon: 0730-26 23 60
E-post: maria.rojas@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?