Fjällvandrare

Fjäll- & vildmarksledare

Friluftsliv & Ledarskap med fjället, skogen och vattnet som studielokal.

Kurstid

25 augusti 2020 - 4 juni 2121

Ansökan

Ansökan är öppen.

För att komma med i första urvalet, skicka in din ansökan innan 19 april 2020. 

Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.

Välkommen med din ansökan! 

Kurslängd och omfattning

1 år. Heltid.

Du som tänker söka:

 • bör ha minst årskurs 9 och minst ett års studier därutöver
 • bör ha dokumenterade erfarenheter av friluftsliv
 • måste ha ett stort intresse för att vara ledare för andra människor
 • bör ha erfarenhet av skidåkning
 • måste ha ett brinnande intresse för friluftsliv

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att att ge möjligheter för kursdeltagarna att skapa:

 • Fördjupade och solida erfarenheter i friluftsliv.
 • Fördjupade och solida erfarenheter i friluftslivets ledarskap & pedagogik.
 • Möjliga praktiska beröringspunkter mot en stor bredd av friluftslivets yrken, näringar, nätverk, miljö, folkrörelser och kultur.
 • Egna profileringar och fördjupningsområden.
 • Möten där Friluftsintresset utvecklas.
 • Fördjupade erfarenheter i ämnen som berör Natur, Miljö & Kultur.
 • Erfarenheter som verkar för ett enkelt friluftsliv i harmoni med naturen.

Studieformerna är praktiska och större delen av kursen sker ute i naturen. Perioder med exkursioner och nära naturupplevelser på 3-4 veckor följs av turer på 1-2 veckor under hela kursåret. Arbetsformerna är friluftsliv, ledarskap, naturupplevelser, projektarbeten, exkursioner och olika friluftsaktiviteter. Fjäll och naturen är huvudsaklig lektionssal. Vi studerar friluftsliv i Nordisk naturmiljö, fjäll, skog, vatten och hav. Kursdeltagarnas erfarenheter och önskemål påverkar till stor del detaljupplägget av kursen. Under kurstiden får vi besök av gästlärare.

Studieformer

 • Färder med vägledare.
 • Egenfärder i små studerandegrupper.
 • Friluftsglädje, friluftslek & friluftsaktiviteter.
 • Skapandeglädje, kreativa projekt & hantverk. 
 • Utemöten, kurser och seminarieformer med praktiska frågeställningar.
 • Exkursioner med naturen som lektionssal.
 • Praktik & vägledning.
 • Direkta möten mellan natur, miljö & människor.

Vi ser friluftsliv som en upplevelsebaserad inspiration och kunskapande möjlighet.

Kursinnehåll

 • Hållbart ledarskap
 • Nära naturupplevelser
 • Inspirera och leda
 • Skapa sin egen kurs
 • Fjället, skogen, vatten & hav 
 • Utsikt
 • Insikt och flyt
 • Själ och hälsa
 • Vakna vägval
 • Livslångt lärande
 • Medansvar och delaktighet
 • Fri färd
 • Fascination och bildning
 • Nyfiken och utforskande
 • Gränser och gränslöshet
 • Miljö och kulturperspektiv
 • Dialog med naturen
 • Färd efter förmåga 

Kontakt

Hannibal ThorsenKursföreståndare

Telefon: 070-519 16 25
E-post: hannibal.thorsen@malungsfolkhogskola.se

 i love fjäll

Följ oss på Sociala medier!

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?