Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Fjällvandrare

Fjäll- & vildmarksledare

Friluftsliv & Ledarskap med fjället, skogen och vattnet som studielokal.

Kurstid

27 augusti 2019 - 4 juni 2020

Sista ansökningsdag

Löpande antagning i mån av plats. Skicka in din ansökan/anmälan  till info@malungsfolkhogskola.se där du även anger dina kontaktuppgifter. 

Kurslängd och omfattning

1 år. Heltid.

Du som tänker söka:

 • bör ha minst årskurs 9 och minst ett års studier därutöver
 • bör ha dokumenterade erfarenheter av friluftsliv
 • måste ha ett stort intresse för att vara ledare för andra människor
 • bör ha erfarenhet av skidåkning
 • måste ha ett brinnande intresse för friluftsliv

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att att ge möjligheter för kursdeltagarna att skapa:

 • Fördjupade och solida erfarenheter i friluftsliv.
 • Fördjupade och solida erfarenheter i friluftslivets ledarskap & pedagogik.
 • Möjliga praktiska beröringspunkter mot en stor bredd av friluftslivets yrken, näringar, nätverk, miljö, folkrörelser och kultur.
 • Egna profileringar och fördjupningsområden.
 • Möten där Friluftsintresset utvecklas.
 • Fördjupade erfarenheter i ämnen som berör Natur, Miljö & Kultur.
 • Erfarenheter som verkar för ett enkelt friluftsliv i harmoni med naturen.

Studieformerna är praktiska och större delen av kursen sker ute i naturen. 
Perioder med exkursioner och nära naturupplevelser på 3-4 veckor följs av turer på 1-2 veckor under hela kursåret. Arbetsformerna är friluftsliv, ledarskap, naturupplevelser, projektarbeten, exkursioner och olika friluftsaktiviteter. Fjäll och naturen är huvudsaklig lektionssal. Vi studerar friluftsliv i Nordisk naturmiljö, fjäll, skog, vatten och hav. Kursdeltagarnas erfarenheter och önskemål påverkar till stor del detaljupplägget av kursen. Under kurstiden får vi besök av gästlärare.

Studieformer

 • Färder med vägledar
 • Egenfärder i små Studerandegrupper
 • Friluftsglädje, Friluftslek & Friluftsaktiviteter
 • Skapandeglädje, kreativa projekt & hantverk
 • Utemöten, kurser och seminarieformer med praktiska frågeställningar
 • Exkursioner med Naturen som lektionsal
 • Praktik & Vägledning
 • Direkta möten mellan Natur, Miljö & Människor

Vi ser friluftsliv som en upplevelsebaserad inspiration och kunskapande möjlighet.

Kursinnehåll

 • Hållbart ledarskap
 • Nära naturupplevelser
 • Inspirera och leda
 • Skapa sin egen kurs
 • Fjället, skogen, vatten & hav 
 • Utsikt
 • Insikt och flyt
 • Själ och hälsa
 • Vakna vägval
 • Livslångt lärande
 • Medansvar och delaktighet
 • Fri färd
 • Fascination och bildning
 • Nyfiken och utforskande
 • Gränser och gränslöshet
 • Miljö och kulturperspektiv
 • Dialog med naturen
 • Färd efter förmåga 

Kontakt

Hannibal ThorsenKursföreståndare

Telefon: 070-519 16 25
E-post: hannibal.thorsen@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?