Ansökan

(Bifogade dokument kommer att skickas till oss, även om det inte ser så ut. Kontrollera ditt bekräftelsemail.)

Max filstorlek för uppladdning är 4 mb. Tillåtna filer är JPG, PNG och PDF.

Följande ska framgå av ditt personliga brev:
• Ditt brinnande intresse för friluftsliv.
• Dina tidigare erfarenheter av friluftsliv.
• Din vilja att inspirera och dela med dig av ditt intresse.
• Dina skid- och snöerfarenheter.

Om du inte bifogar personligt brev, kan du istället fylla i frågorna nedan:

Min utbildningsbakgrund

Jag önskar inackordering på skolan:

Kost

Vid annan specialkost, kontakta vår servicechef.

Söker du studiemedel hos CSN?

Jag godkänner att uppgifterna jag lämnar i denna ansökan sparas i Malungs folkhögskolas register. Malungs folkhögskola garanterar att uppgifterna endast kommer att användas av skolan.

(Bifogade dokument kommer att skickas till oss, även om det inte ser så ut. Kontrollera ditt bekräftelsemail.)

Dela:

Hade du nytta av informationen?