Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

 

Glaciär

Friluftsliv - fördjupning på distans

Kursen vänder sig till individer eller små grupper som vill få möjlighet att djupdyka och fokusera på ett specifikt område inom friluftsliv och natur.

Kurstid

27 augusti - 19 december 2019

Sista ansökningsdag

Löpande antagning i mån av plats. Skicka in din ansökan/anmälan  till info@malungsfolkhogskola.se där du även anger dina kontaktuppgifter. 

Kurslängd och omfattning

1 eller 2 terminer. Hel- eller halvfart.

Kursbeskrivning

Kursen börjar med att kursdeltagarna utformar en handlingsplan/strategi för sin utveckling/fördjupning. Skolan med dess resurser är en naturlig tillgång under hela terminen. Dels genom personal/vägledning, men även genom litteratur, nätverk/kontakter, material/utrustning och Fjäll & Vildmarksledarkursen.

Vad gör man?

Studieförloppet kopplas direkt till de områden inom friluftsliv och natur som kursdeltagaren önskar att få större erfarenhet inom. Kursmålet är att kursdeltagarna når fördjupade erfarenheter inom sina specialområden knutna till friluftsliv och natur. Kursen ger deltagarna fördjupade erfarenheter inom friluftslivets pedagogik och vägledning.

Hur går kursen till?

  • Passion, nyfikenhet och friluftsglädje blir drivkraften. Kursdeltagaren väljer ett eller flera av friluftslivets specialområden och bygger sin egen kurs.
  • Kursdeltagaren skräddarsyr sitt eget studieförlopp i samarbete med Folkhögskolans Vägledare.
  • Vid kursstart skapas egna kursplaner kopplade till friluftsliv, natur, miljö och kultur.
  • Genom planering, handledning och praktik ges möjlighet till djupdykning inom önskat område.
  • Studierna läggs upp som en distanskurs där vi tillsammans bestämmer former för återkopplingar och erfarenhetsutbyten.
  • Kursformen är praktiskt friluftsliv, utemöten och skapande av nätverk i samverkan med studenternas studieplaner.
  • Kursen bygger på ett aktivt deltagande, engagemang och nyfikenhet mellan de studerande, folkhögskolans vägledare och deras förhållande till natur och friluftsliv.
  • I samarbete med övriga kursdeltagare och folkhögskolans vägledare skapar du ett studieförlopp som lägger grunden för ett erfarenhetsbaserat lärande.

Kontakt

Hannibal ThorsenKursföreståndare

Telefon: 070-519 16 25
E-post: hannibal.thorsen@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?