Hammare och städ

Järnsmide - 6 veckor VT22

Grundläggande kurs.

Kurstid

25 april - 3 juni 2022

Ansökan

Ansökan är stängd.

Kurslängd och omfattning 

6 veckor. Heltid.

Kursens syfte

Kursens syfte är att förmedla kunskap om grunderna
i varmsmide av järn.

Kursbeskrivning

Kursen innehåller följande moment:

  • grundläggande tekniker i varmsmide:
    - sträckning, stukning, klyvning
    - vällning och härdning
  • smidet förr och nu
  • materialkunskap
  • studiebesök

Kursen vänder sig till dig som:

vill lära dig grunderna i varmsmide av järn.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till
internatboende på skolan finns. En omkostnadsavgift på 300 kr tillkommer. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du i vår prislista.

Övriga kostnader:
Material bekostas av kursdeltagaren själv och brukar bli ca 2000-2500 kr.

Studiemedel

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen
det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag,
inackorderingstillägg och extra tillägg.
Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och
lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se
och www.folkhogskola.nu

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Mattias Helje

Telefon: 070-215 80 41
E-post: helje@telia.com

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?