Kvinna i  rullstol pratar med vän

Personlig assistent – Yrkesutbildning

Utbildningen är till för dig som vill jobba som personlig assistent eller vårdare, hos enskild brukare eller inom gruppboenden.

Läsåret 23/24 kommer vi, istället för Personlig assistent, att ha en Allmän kurs med profilen Omsorg. Läs mer här!

 

Kurstid

23 augusti 2022 – 9 juni 2023                          

Kurslängd & omfattning

Heltid (100%) under angiven kurstid.

Ansökan

Ansökan är stängd.

Läsåret 23/24 kommer vi, istället för Personlig assistent, att ha en Allmän kurs med profilen Omsorg. Läs mer här!

Kursens syfte

Det övergripande syftet med utbildningen är att förbereda människor för att jobba som personlig assistent eller vårdare, hos enskild brukare eller inom gruppboenden.

Kursbeskrivning

Kursen kommer att kretsa kring två huvudområden; kunskap om brukaren samt kunskap om yrkesrollen. Kunskap om brukaren inbegriper kunskap om olika funktionsvariationer, kropp och hälsa, lagar och regelverk samt brukarens rättigheter. Kunskap om yrkesrollen handlar om t. ex. kommunikation, bemötande och ansvar. Vi pratar också om hur omsorg och stöd kan organiseras.

Ramverket för hela utbildningen är folkbildningens människosyn med fokus på allas lika värde, såväl kursdeltagare som framtida brukare, demokratiska rättigheter, självständighet, samt individens möjligheter att själv påverka sin livssituation. Detta ska genomsyra utbildningen, med målet att det också ska genomsyra deltagarnas arbete när de kommer ut i yrkeslivet. Vi vill förmedla ett lösningsfokuserat arbetssätt till brukaren, och ge deltagarna möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt till sin yrkesroll.

Utbildningen kommer att innehålla både teori och praktik. Samarbete sker även med skolans Funkiskurs.

Om du har svenska som andraspråk kommer det att finnas möjlighet till extra svenska. 

Förkunskapskrav 

  • 9-årig grundskola eller motsvarande
  • Goda kunskaper i svenska. SVA-grund eller motsvarande.
  • Eftersom stora delar av undervisningen består av samtal och diskussioner vill vi att du känner dig trygg med att använda din svenska muntligt.

Kostnader  

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri.
En omkostnadsavgift tillkommer: 600 kr/termin för internatboende, 800 kr/termin för övriga.
Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du i vår prislista.

Kostnader för material och läromedel kan tillkomma.

Studiemedel

Kursen berättigar till studiemedel från CSN. 
Gymnasienivå (A2)
Mer information på www.csn.se och på www.folkhogskola.nu 

Kan erhållas på kursen

Intyg

 

Minna NilssonKursansvarig

Telefon: 070-35 77 592

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se

 

pusselhjärta.png

Hade du nytta av informationen?