Kvinna i  rullstol pratar med vän

Personlig assistent – Yrkesutbildning

Utbildningen är till för dig som vill jobba som personlig assistent eller vårdare, hos enskild brukare eller inom gruppboenden.

Skolan erbjuder den här kursen för andra året. Vi gläds åt att alla i första gruppen erbjudits arbete efter genomförd kurs.

 

Kurstider

Läsåret 2021/22

Hösten -21: 24 augusti - 22 december
Våren -22: 10 januari - 10 juni

Info om ansökan

Kursen är fullsatt. Ansökan stängd.

Välkommen att söka nästa år!

Kursens omfattning.

Kursen går på heltid.
Möjlighet att gå 50% finns för dig som är yrkesverksam inom området.

Kursen går på plats på Malungs Folkhögskola i Dalarna

Kursbeskrivning

Kursen kommer att kretsa kring två huvudområden; kunskap om brukaren samt kunskap om yrkesrollen.

Kunskap om brukaren inbegriper t.ex. kunskap om olika funktionsvariationer, både fysiska och intellektuella, lagar och regelverk inom LSS-området, samt brukarens rättigheter. Kunskap om yrkesrollen handlar t.ex. om kommunikation och bemötande, ergonomi, etik och integritet, samt arbetskunskap.

Folkbildningens människosyn med fokus på allas lika värde, demokratiska rättigheter, självständighet, samt individens möjligheter att själv påverka sin livssituation genomsyrar utbildningen. Målet att det också ska genomsyra deltagarnas arbete när de kommer ut i yrkeslivet. Vi vill förmedla ett hälso-orienterat förhållningssätt till brukaren, och ge deltagarna möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt till sin yrkesroll.

Det lärande samtalet står i centrum och de erfarenheter som deltagarna har med sig bildar utgångspunkten. Faktakunskaper blandas med färdighetsträning och kritisk reflektion kring yrkesrollen och de utmaningar som följer med den.

Utbildningen kommer att varva teori och praktik. Uppföljning av och reflektion kring praktikperioder är en viktig del i lärandet både för individen och gruppen.

Studieekonomi

Kursen är studiemedelsberättigad på gymnasienivå.

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www. folkhögskola.nu

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Vi erbjuder internatboende och mer information om priser för boende hittar du på vår hemsida. En omkostnadsavgift tillkommer; 400 kr/termin för internatelev, 600 kr/termin för externatelev. Kostnader för material och läromedel tillkommer med 1000 kr.

Minna NilssonKursansvarig

Telefon: 070-35 77 592

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se

 

pusselhjärta.png

Dela:

Hade du nytta av informationen?