Glad tjej med bok

Sverige på distans - ett alternativ till årets sommarkurser

Distanskurs i svenska med fokus på modern svensk litteratur, kultur och samhälle. Kursen arrangeras av Malungs folkhögskola i samarbete med Svenska institutet och riktar sig till dig som studerar svenska på universitet utomlands eller har lärt dig svenska som främmande språk på annat sätt.

Kurstid

9 augusti -  december 2021 (distans)
10-16 januari 2022 (Sverigebesök)

Kursbeskrivning

Språknivå B2.


Den svenska litteraturen lever, det svenska språket andas och samhället väcker frågor!

Detta är en kurs där möten och kreativitet står i fokus. Vi upplever Sverige, dess kultur, samhälle och språk genom bland annat litteraturläsning och skrivande på distans och på plats i Sverige. Vi samtalar även med författare och andra personer som är verksamma inom det svenska samhället och kulturen. Välkommen till en kurs som kan ge dig nya perspektiv!

Kursens innehåll

Kursen har starkt fokus på att deltagarna ska använda det svenska språket aktivt, framför allt genom att samtala och skriva. Dagens litteratur, kultur och samhälle står icentrum för kursen. Vi utgår från en modern svensk novellsamling och diskuterar olikaaspekter på livet och samhället som det speglas i litteraturen.

Parallellt fördjupar vi oss i några företeelser inom svenskt samhällsliv och kultur. Kursdeltagarnas egna kunskaper, erfarenheter och intressen är en viktig komponent i kursinnehållet. Vi samtalar även med författare och andra personer som verkar inom det svenska samhället och kulturen.

Studiebesök och andra aktiviteter som kan vara av intresse för deltagarna genomförs under en avslutande vecka i Sverige.

Distanskursen inleds med några dagar i augusti (9-12) följda av åtta lördagar under höstterminen. Avslutning sker under en besöksvecka i Uppsala och Stockholm 10-16 januari 2022 under förutsättning att reserestriktioner kring Covid-19 är borta. I annat fall planerar vi att senarelägga Sverige-veckan till augusti 2022. För att få delta i den avslutande kursveckan ska du ha varit närvarande minst 70% av tiden på distansdelen. Distansdelen av kursen genomförs i programmet Zoom. Du behöver därför ha tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling.

Datum för kursen:

Malungs folkhögskolas distansdel:

9-12/8 (kl. 09.00 (svensk tid)),
29/8, 12/9, 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12 (kl. 10.00 (svensk tid))

Sverigevecka:

10-16/1 2022. Uppsala/Stockholm

Kursens lärare

Kursens huvudlärare är Lars Gejpel, Alarka Kempe och Åsa Vikström. Alarka och Åsa har mångårig erfarenhet av undervisning i svenska som främmande språk, bland annat som utlandslektorer. Lars har under många år som rektor bland annat varit ansvarig för Malungs folkhögskolas sommarkurser. Även gästlärare deltar i kursverksamheten.

Info om ansökan

Ansök till kursen genom att fylla i och skicka in ansökningsblankett till lars@gejpel.com senast den 20 juni 2021. Ansökningsblanketten hittar du nedan.

I stipendiet från Svenska institutet ingår distansundervisning, kurslitteratur samt kostnad för kost, logi och vissa lokalresor och inträdesavgifter i Sverige. Kursdeltagarna betalar själva sin resa till Sverige.

Betalande deltagare antas i mån av plats.

Priset för kursen inklusive Sverigeveckan är 6 900 SEK.

 

Lars GejpelKursansvarig

E-post: lars@gejpel.com

SI-kurs-2021-sverige på DISTANS.png

Dela:

Hade du nytta av informationen?