Anders och Minna

Funkis - sommarkurs

Veckokurs för deltagare med lättare funktionsvariationer. Deltagarna ska få ökad kunskap om friluftsliv och historiska kulturupplevelser. Kursen hålls till största delen utomhus.

Kurstid

26 - 30 juli 2021

Info om anmälan

Sista anmälningsdag 30 maj 2021
Anmälan sker via hemsidan, e-post eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.

Kursbeskrivning

Kursen har stort fokus på samarbete och praktisk problemlösning. Med hjälp av erfarna lärare får deltagarna träna på att interagera med andra i olika omgivningar. Praktisk problemlösning i gemensamma aktiviteter stärker gruppens sammanhållning och deltagarna får växa tillsammans. Genom att skapa en öppen och tillåtande atmosfär ges deltagarna möjlighet att öka sin kunskap om sin egen funktionsnedsättning i relation till andras. Kursmomenten sker i varierande kultur- och naturmiljöer där ett platsbaserat lärande görs möjligt genom aktivt deltagande. Genom att prova på olika aktiviteter stärks deltagarnas kunskap om sina egna möjligheter och begränsningar. Platsbaserat lärande ökar också deltagarnas kunskaper om samhälle och natur, vilket möjliggör en större trygghet i vardagslivet.

Kursen hålls till största delen utomhus. Kursmomenten planeras tillsammans med gruppen, vilket stärker deltagarnas förmåga att ta hänsyn till olika individers behov och förutsättningar.

Kursens lärare

Kursens lärare har mångårig erfarenhet av målgruppen - främst från skolans egen långkurs för deltagare med intellektuella funktionsvariationer, Allmän kurs Funkis. Förutom ordinarie lärare möter deltagarna pedagogiska assistenter samt gästlärare.

Kostnader

Kostnader, inkl. mat
Dubbelrum................................2890 kr
Enkelrum..................................2590 kr
Ej logi (all mat ingår)...................875 kr

Tillägg boende
Hyra av sänglinne.....................................100 kr
(lakan, påslakan, örngott, stor + liten handduk)
Städavgift (rum).......................................300 kr

Kontakt

Minna NilssonKursföreståndare

Telefon: 070-357 75 92
E-post: minna.nilsson@malungsfolkhogskola.se

Marit SjögrenServicechef

Telefon: 0280-143 23
E-post: marit.sjogren@malungsfolkhogskola.se

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?