Anders och Minna

Funkis - sommarkurs

Veckokurs för deltagare med lättare funktionsvariationer. Kursen syftar till att öka kunskapen om den egna funktionsnedsättningen samt utveckla förmågan att delta i samhällslivet utifrån individens villkor.

Kurstid

1–5 augusti 2022

Info om anmälan

Anmälan är stängd.

Kursbeskrivning

Kursen hålls till största del utomhus, i olika kultur- och naturmiljöer. Med hjälp av erfarna lärare får deltagarna träna på samarbete och praktisk problemlösning. Ett aktivt deltagande i gemensamma aktiviteter stärker gruppens sammanhållning och deltagarna växer tillsammans. I en öppen och tillåtande atmosfär ges deltagarna möjlighet att öka sin kunskap om sin egen funktionsvariation i relation till andras och stärka förståelsen för sina egna möjligheter och begränsningar. Ett platsbaserat lärande ökar också deltagarnas kunskaper om samhälle och natur, vilket möjliggör en större trygghet i vardagslivet.

Kursmomenten planeras tillsammans med gruppen, vilket stärker deltagarnas förmåga att ta hänsyn till olika individens behov och förutsättningar.

Kursens lärare

Kursens lärare har mångårig erfarenhet av målgruppen - främst från skolans egen långkurs för deltagare med intellektuella funktionsvariationer, Allmän kurs Funkis. Förutom ordinarie lärare möter deltagarna pedagogiska assistenter samt gästlärare.

 

Kostnader, inkl. mat

Dubbelrum (i mån av plats, sänglinne ingår).............3220 kr/pers
Enkelrum  (i mån av plats, sänglinne ingår)..............3580 kr
Ej logi (all mat ingår).............................................1000 kr

Tillägg boende

Städavgift (rum).......................................300 kr

 

Kontakt

Minna NilssonKursföreståndare

Telefon: 070-357 75 92
E-post: minna.nilsson@malungsfolkhogskola.se

Expeditionen

Telefon: 0280-143 00
E-post: info@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?