Hammare och städ

Järnsmide - 6 veckor VT21

Grundläggande kurs.

Kurstid

26 april - 4 juni 2021

Ansökan

Ansökan är öppen.
För att komma med i första urvalet,
skicka in din ansökan innan 21 mars 2021.
Ansökan sker via hemsidan, epost eller brev. Antagningsbesked skickas ut via e-post.
Välkommen med din ansökan!

Kursens syfte

Kursens syfte är att förmedla kunskap om grunderna
i varmsmide av järn.

Kursbeskrivning

Kursen innehåller följande moment:

  • grundläggande tekniker i varmsmide:
    - sträckning, stukning, klyvning
    - vällning och härdning
  • smidet förr och nu
  • materialkunskap
  • studiebesök.

Kurslängd & omfattning

6 veckor. Heltid.

Kursen vänder sig till dig som:

vill lära dig grunderna i varmsmide av järn.

Förkunskapskrav

Inga förkunskapskrav.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Möjlighet till internatboende på skolan finns. En omkostnadsavgift på 300 kr tillkommer. Mer information om våra avgifter samt priser för boende hittar du på vår hemsida
www.malungsfolkhogskola.se.
Övriga kostnader:
Material bekostas av kursdeltagaren själv och brukar bli ca 2000-2500 kr.

Studiemedel

Kursdeltagare kan få studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller 20 år. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.
Studerande över 20 år kan söka studiemedel (bidragsdel och lånedel). Söks hos CSN. Mer information finns på www.csn.se och www.folkhogskola.nu

Kan erhållas på kursen

Intyg.

Björn HejenstedtKursföreståndare

Telefon: 0280-143 20
E-post: bjorn.hejenstedt@malungsfolkhogskola.se

Ansök här

Dela:

Hade du nytta av informationen?