Agneta Stolpe

Agneta Stolpe

Vikarierande biträdande rektor 21/22

Jag har en lång historia på Malungs folkhögskola och var med och startade kurserna inom folkmusik sång redan 1984. Därefter har jag gästspelat på folkmusikkurserna och varit kursledare för distanskursen Presentera och inspirera. Från januari 2021 och fram till sommaren 2022 vikarierar jag som skolledare, vilket erbjuder ett ständigt lärande. Efter sommaren återgår jag till mitt företag och börjar kanske en ny karriär, som pensionär.

I min ryggsäck finns utbildningar inom pedagogik och ledarskap, improvisationsmusik, musikpedagogik, logonomi, kollektivt lärande och teamcoaching. Jag har erfarenhet som pedagog och skolledare inom flera skolformer. Som företagare arbetar jag främst med röst, retorik, presentations- och kommunikationskonst. Jag har några styrelse- och juryuppdrag, är vokal folkmusiker och lycklig mormor. Min ambition, som företagare, pedagog och ledare, är att möta varje individ och team med lyhördhet, öppenhet, kunskap, humor och respekt.

Agneta Stolpevikarierande biträdande rektor 21/22

Telefon: 070-562 70 88
E-post: agneta.stolpe@malungsfolkhogskola.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?