Verksamhetsplan

Malungs folkhögskolas verksamhetsplan 2022-2023

Malung folkhögskolas huvudman är Region Dalarna och Kultur och bildningsnämnden är skolans styrelse. Malungs folkhögskola ingår i kultur och bildningsförvaltningen och strävar därigenom att uppfylla förvaltningens verksamhetsmål.

Utöver den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen som tas fram och följs upp per kalenderår så har Malung en verksamhetsplan som sträcker sig över ett läsår.
Arbetet med planen initieras på personaldagarna i juni och planen beslutas årligen på personaldagarna i augusti.


Erik Kinell
Rektor

Hade du nytta av informationen?