Information angående skolverksamheten och Covid 19

Skolverksamhet och Covid-19, hösten 2021 

För att förhindra smittspridning och skapa trygghet för studerande och personal har skolan tagit fram särskilda riktlinjer, som bygger på myndigheternas rekommendationer.

För att förhindra smittspridning och skapa trygghet för studerande och personal har skolan sedan våren 2020 arbetat efter särskilda riktlinjer och rutiner, utifrån nationella rekommendationer. Höstterminen 2021 startar med de rutiner kring boende och mat som vi sett fungera för att förhindra smittspridning. I samband med terminsstart ska skolan riktlinjer revideras utifrån de förutsättningar som gäller.

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?