Information angående skolverksamheten och Covid 19

Skolverksamhet och Covid-19, våren 2021 

För att förhindra smittspridning och skapa trygghet för studerande och personal har skolan tagit fram särskilda riktlinjer, som bygger på myndigheternas rekommendationer.

Allmänna riktlinjer, uppdaterad 2021-04-30.

Folkhögskolan omfattas av samma regelverk som annan vuxenutbildning och betraktas som andra arbetsplatser med starka rekommendationer om distansarbete för alla så långt som möjligt för att förhindra smitta av covid-19.

 

Malungs Folkhögskola gör följande bedömning som grund för planering av verksamheten för resten av vårterminen 2021. Bedömningarna grundar sig på nationella föreskrifter och allmänna råd, smittspridningsläge och regionala rekommendationer.

 • Hemarbete/distansundervisning rekommenderas, så långt som möjligt.
 • Undervisningen på skolan sker efter överenskommelse med ledning.
 • Funkiskursen erbjuds, i så stor utsträckning som möjligt, undervisning på plats. 
 • Assistentkursen erbjuds, i så stor utsträckning som möjligt, undervisning på plats. Kombinerat med distansundervisning och handledning enskilt eller i små grupper. 
 • Enskilda fysiska möten mellan lärare och studerande kan ske vid behov. 
 • Kök och matsal hålls stängd vecka 15-17. Öppnas för internatboende och funkiskursen från vecka 18. Middag serveras enbart till internatboende i form av matlådor. 
 • Studerande som reser till och från skolan uppmanas att hålla avstånd och begränsa kontakter efter att ha återvänt till skolan. 
 • Förändringar kan bli aktuella utifrån smittspridningsläget eller nya rekommendationer från myndigheter. 
 • I övrigt ska all verksamhet på skolan bedrivas enligt de riktlinjer vi arbetat utifrån lå 20-21.

Alla som vistas på skolan känner till och följer de allmänna råden:

 • Vid minsta symptom undviker du undervisning och matsal. Meddela frånvaro via telefon eller mail, till jour eller klassföreståndare. Ring 1177 och boka tid för provtagning. Håll dig i karantän i avvaktan på provsvar och meddela provsvar till kursföreståndare via telefon/mail.
 • Ta ditt personliga ansvar. Håll avstånd och träffas helst utomhus
 • Umgås bara i en mindre krets. 
 • Tvätta händerna ofta och noga. Använd handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket, aldrig i handen. 
 • Undvik att röra ögon, näsa, mun. 
 • Undvik resor så långt du kan. Var extra noga med avstånd då du kommer tillbaka till skolan
 • Reser du med kollektivtrafik gäller krav på munskydd mellan klockan 7-9 och 16-18, i hela landet från 7 januari 2021.
 • Besök inte affärer där många samlas. Beställ gärna matkasse för hemkörning.
 • Då du känner dig ensam – ta digitala kontakter eller träffa andra utomhus.

Skolan ansvarar för att: 

 • Alla undervisningsgrupper hålls isär. Detta gäller boende, måltider och undervisning. Du får information om hur det fungerar för din kurs. 
 • Lokaler och verksamhet anpassas så att det är möjligt att hålla avstånd 
 • Skolgemensam verksamhet anpassas och begränsas.  
 • Alla som vistas på skolan ges noggrann information om hur vi ska bete oss för att förhindra smittspridning. (se riktlinjer mot smittspridning från v.46 2020) 

Dela:

Hade du nytta av informationen?