Information angående skolverksamheten och Covid 19

Malungs folkhögskolas rutiner kring covid-19

Malungs folkhögskola har haft tydliga regler och rutiner sedan pandemins utbrott och tar fortsatt ansvar för att förhindra smittspridning genom att följa Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten varnar för en ökande smittspridning under vintern 2022 med en topp i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen.

Läs mer via länken:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/skydda-dig-sjalv-och-andra-rekommendationer-om-covid-19/

Våren 2022 på Malungs folkhögskola

Våren 2022 fortsätter vi att särskilja kurser på internaten, undvika gemensamma aktiviteter inomhus, placera kursvis i matsal och undvika trängsel vid buffén genom olika mattider. Skolans matsal är fortsatt stängd för externa matgäster

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 år och äldre att vaccinerar sig, eftersom vaccination är bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. 

Genom att ta ett gemensamt ansvar kan vi minska smittspridning och hålla oss friska.

Dela:

Hade du nytta av informationen?