Information angående skolverksamheten och Covid 19

Hur påverkas skolverksamheten av Covid-19?

För att förhindra smittspridning och skapa trygghet för studerande och personal har skolan tagit fram särskilda riktlinjer, som bygger på myndigheternas rekommendationer.

Folkhögskolan omfattas av samma regelverk som annan vuxenutbildning och betraktas som andra arbetsplatser med starka rekommendationer om distansarbete för alla så långt som möjligt för att förhindra smitta av covid-19.

Skolans planering och bedömningar inför vårens kursverksamhet 2021 grundar sig på de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd som trädde i kraft 14 december 2020 och gäller till och med 30 juni 2021.

 • Vi rekommenderar hemarbete/distansundervisning så långt som möjligt för alla studerande och personal. 
 • Undantaget undervisning med praktiska moment som inte kan bedrivas på distans.  
 • Vi rekommenderar att undervisningen på plats, sker i mindre grupper, exempelvis halvklass. 
 • Funkiskursen bör, i så stor utsträckning som möjligt, erbjudas undervisning på plats. 
 • Assistentkursen bör, i så stor utsträckning som möjligt, erbjudas undervisning på plats. 
 • Enskilda fysiska möten mellan lärare och studerande kan ske vid behov. 
 • I dagsläget planerar vi att hålla kök och matsal öppet för internatboende och funkiskursen. Middag serveras enbart till internatboende i form av matlådor. 
 • Studerande som rest under lov uppmanas sätta sig i karantän inför att man återvänder till skolan eller efter att ha återvänt till skolan. 
 • Skolans utbud av korta kurser begränsas kraftigt under våren 2021 och distanskurser avslutas utan fysiska träffar på skolan, för att begränsa resande och antalet nya kontakter.
 • Förändringar kan bli aktuella utifrån smittspridningsläget eller nya rekommendationer från myndigheter. 
 • I övrigt ska all verksamhet på skolan bedrivas enligt de riktlinjer vi arbetat utifrån under hösten 2020 

Alla som vistas på skolan känner till och följer de allmänna råden:

 • Håll avstånd, träffas helst utomhus och ta personligt ansvar.
 • Umgås bara i en mindre krets, helst bara med personer du redan känner. 
 • Tvätta händerna ofta och noga. Använd handsprit, om möjlighet till handtvätt saknas.
 • Stanna hemma om du är sjuk. Kom inte till undervisning om du har minsta lilla symptom. Hör då av dig till skolan via telefon eller mail. 
 • Hosta och nys i armvecket, aldrig i handen. 
 • Undvik att röra ögon, näsa, mun. 
 • Undvik helst att resa till andra platser.
 • Reser du med kollektivtrafik gäller krav på munskydd mellan klockan 7-9 och 16-18, i hela landet från 7 januari 2021.
 • Besök inte affärer där många samlas.
 • Om du känner dig ensam – ta digitala kontakter eller träffa andra utomhus.

Skolan ansvarar för att: 

 • Alla undervisningsgrupper hålls isär. Detta gäller boende, måltider och undervisning. Du får information om hur det ska gå till för din kurs. 
 • Lokaler och verksamhet anpassas så att det är möjligt att hålla avstånd 
 • Skolgemensam verksamhet anpassas och begränsas.  

Alla som vistas på skolan ges noggrann information om hur vi ska bete oss för att förhindra smittspridning. (se riktlinjer mot smittspridning från v.46 2020) 

Dela:

Hade du nytta av informationen?