Information angående skolverksamheten och Covid 19

För att förhindra smittspridning och skapa trygghet för studerande och personal har särskilda riktlinjer tagits fram.

Dessa riktlinjer bygger på myndigheternas rekommendationer. Folkhögskolan omfattas av samma regelverk som annan vuxenutbildning och myndigheterna tog inför sommaren beslut om att ta bort rekommendationen om distansutbildning.

Därför planerar Malungs Folkhögskola för att så långt som möjligt bedriva kursverksamheten på plats på skolan. Detta kommer att ske med tydliga riktlinjer för verksamheten. Grunden är att alla som vistas på skolan känner till och följer de allmänna råden:

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar
  • Stanna hemma om du är sjuk. Kom inte till skolstarten om du har minsta lilla symptom utan hör av dig till skolan.
  • Tvätta händerna ofta och noga, saknas möjlighet till handtvätt, använd handsprit.
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa, mun

Skolan planerar för att:

  • Alla undervisningsgrupper hålls isär. Detta gäller boende, måltider och undervisning. När din kurs startar får du information om hur detta ska gå till.
  • Lokaler och verksamhet kommer att anpassas så att det blir möjligt att hålla avstånd
  • Skolgemensam verksamhet kommer att begränsas
  • Alla som vistas på skolan kommer att ges noggrann information om hur vi ska bete oss för att förhindra smittspridning.

Dela:

Hade du nytta av informationen?