Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Du når oss enklast via e-post till museets infolåda: mentalvardsmuseet@regiondalarna.se

Museet har telefon 0225 - 49 45 09

Adress: Mentalvårdsmuseet Säter, Box 350, 783 27 Säter Besöksadress: Länsvägen 16, Skönvik, Säter

Adress till hemsidan: www.mentalvardsmuseet.se