Landstinget Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Böcker som ligger på ett bord.

Tips på intressant läsning

Vi har valt ut titlar och verk, historiska och nyskrivna som sorteras under tre rubriker:

  • Böcker med Säteranknytning
  • Medicin- och psykiatrihistoria
  • Romaner

Ahlberg, Hakon: Arkitekt och Humanist, Byggforskningsområdet, Stockholm, 1994.

Bard, Eva Lena: Tar några frön... och flyger. Författares Bokmaskin, Stockholm 2011.

Belin, Sverker: Vansinnets makt, Natur och kultur, 1993.

Beckman, Vanna: Sinnessjukhuset, PA Norstedt och söners förlag, 1984.

Bergström, Irja: Ester Henning. Konstnärinna Konstnärsdröm Anstaltsliv, Carlssons, Stockholm, 2001.

Bergwall, Sten-Ove: Min bror Tomas Quick, Rabén Prisma, 1995.

Dalarna 2001. Arkitektur i Dalarna, Dalarnas Hembygdsbok årgång 71. Dalarnas Fornminnes och Hembygsförbund, 2001.

Ferm, Lars: Svartenbrandt, Sellin och Partner, 1994.

Expansion och omprövning. Fyrtio år med Landstinget Dalarna, (Red. Maths Isacson, Staffan Nilsson, Anna Götlind och Leif Borgert.)Landstinget Dalarna i samarbete med Gidlunds, 2003.

Jonsson, Elgard: Tokfursten, Rabén och Sjögren, 1987.

Josefsson, Dan: Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och Kvinnan som skapade Thomas Quick, Lind & Co, 2013

Lennestig, Marie & Schön, Ulla-Karin: Mot nordliga vindar skyddad. Psykiatrisk vård, patienter och Säters sjukhus under 100 år, Carlssons, 2005.

Olofsson, Rune-Pär: Ryggen fri, Bokklubben Vår bok, 1985.

Östborn, Andreas (red.): Omsorgens historia. Stiftelsen Bonäs Bygdegård, 2006

Pockettidningen R: Trots. Diktat, drömt och skapat bakom murarna, Nummer 4, 1982

Ronsten, Jakob: Det gränslösa - aspekter på verkligheten, 2013.

Råstam, Hannes: Fallet Thomas Quick. Att skapa en seriemördare. Ordfront, 2012.

Sandin, Barbro: Den zebrarandiga pudelkärnan, Rabén och Sjögren, 1987.

Sammanställd av Säters ABF:s studiecirkel: Socialdemokratin i Säter under 90 år (1889-1979), DD civil--Falun, 1979.

Silvén, Eva & Björklund, Anders. Svåra Saker. Ting och berättelser som upprör. Nordiska Museets förlag, 2006.

Ajanki, Tord: Vanvettets kurer- om schizofreni, Apotekarsocieteten, 1999.

Andersson, Eva: Sinnessjuk i folkhemmet, Malmö, 1990.

Broberg, Gunnar och Tydén, Mattias: Oönskade i folkhemmet, Gidlunds, 1991.

Brockman, Ann-Marie: Göteborgs Hospital S:t Jörgen, Risbergs, Uddevalla 1994.

Cullberg, Johan: Psykoser. Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv, Natur & Kultur 2000.

Cullberg, Johan: Mitt psykiatriska liv. Memoarer, Natur & Kultur, 2007.

Dalarna 2007. I sällskap med Linné, Dalarnas Hembygdsbok årgång 77, Dalarnas Fornminnes ochHembygdsförbund, 2007.

Eivergård, Mikael & Elfström: Frösö sjukhus Östersund, Jämtlands museum, 1991.

Eivergård, Mikael: Frihetens milda disciplin. Normalisering och social styrning i svensk sinnessjukvård 1850-1970, Umeå universitet, 2003.

Eivergård, Mikael & Jönsson, Lars-Eric: Sidsjöns sjukhus 1943-1993. Ur den moderna sinnessjukvårdens historia, Sundsvalls museum, 1993.

Eriksson, Bengt-Erik & Qvarsell, Roger (red.): Hur skall själen läkas? Förändringar inom vården, Natur och Kultur, 1997.

Ekenstam, Claes: Kroppens idé historia, Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700 -1950, Gidlunds, 1993.

Flygare, Erik: Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin. Sociologiska perspektiv på mental ohälsa, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1999.

Grahn, Patrik & Åsa Ottosson: Trädgårdsterapi, Bonnier Existens, 2010.

Götlind, Anna: Svensk sjuksköterskeförening 100 år. Bilder av sjuksköterskan, Gothia Förlag, 2010.

Hedi Bel Habib: Kulturell mångfald i vardagen och i hälso- och sjukvården, Norrköping, 1989.

Harding, G: Tidig svensk psykiatri, Verbum, Lund, 1975.

Högberg, Ulf: Svagårens barn, Liber, 1983.

Höglund, Mats: Sankt Sigfrids Sjukhus Historia, 1993.

Johannisson, Karin: Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhällshistoriska erfarenheter, Norstedts, 1990.

Johannisson, Karin: Den mörka kontinenten, Norstedts, 1994.

Johannisson, Karin: Kroppens tunna skal, Norstedts, 1998.

Jönsson, Lars-Eric och Helsingborgs sjukvårdsdistrikt: S:ta Maria sjukhus, Uddevalla, 1991.

Jönsson, Lars-Eric: Det terapeutiska rummet. Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850-1970. Carlssons, 1998.

Källman, Dag (red.), En enkel Vadstena. En bok om arbetslivet på Birgittas sjukhus och Vadstena hospital,

Kåks, Helena: Från idiot till självständig människa. Bilder från omsorgen i Dalarna. Dalarnas museum, Grycksbo, 1987.

Lindqvist, Karl - Henrik: Boken om Västra Mark, en dokumentation över en avslutad vårdepok, Västra Marks sjukhus i Örebro 1931 -1981, Örebro Läns Landsting, 1983.

Luttenberger, Franz: Freud i Sverige, Carlssons, 1989.

Nordgren, Sune (red): Särlingar i konsten, 1978 (första upplagan).

Pockettidningen R: En annan historia. Om dårarna, drinkarna, hjonen och fångarna genom tiderna. Nr 5/6, 1979.

Pockettidningen R: Det välsignade våldet, Nr 2, 1983.

Pockettidningen R: Dom har stulit mitt liv!, Nr 5, 1976.

Pockettidningen R: Vårdad till vanvett, Nr 1, 1975.

Qvarsell, Roger: Utan vett och vilja, Carlssons, 1993.

Qvarsell, Roger: Vårdens idéhistoria, Carlssons, 1996.

Riving, Cecilia: Icke som en annan människa. Psykisk sjukdom i mötet mellan psykiatrin och lokalsamhället under 1800-talets andra hälft, Gidlunds förlag 2008.

Ronsten, Jacob: Pillerpsykiatrin, Carlssons, 1996.

Runcis, Maija: Steriliseringar i folkhemmet, Ordfront, 1998.

Sandlund, Mikael (red.), Bergling, Roland, Markström, Urban: Umedalens sjukhus uppsatser om psykiatrins historia och nutid, Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten, skrifter 2:2000.

Sjöström, Bengt: Kliniken tar över dårskapen, Daidalos AB, 1992.

S:t Lars område paviljong 7: Särlingar från S:t Lars museum, Lund, 1989.

Steinholtz- Ekecrantz, Lena: Patienternas psykiatri - en studie av institutionella erfarenheter, Carlssons, 1995.

Stolt, Carl-Magnus: Kaos och kunskap, medicinens historia till år 2000, Studentlitteratur, 1997.

Svedberg, Gunnel: Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under 1900-talets första hälft, Stockholm, 2002.

Söderblom, Tomas: Horan och batongen, prostitution och repression i folkhemmet, Gidlunds, 1992.

Ternhag, Gunnar, (red.,) Vårdens historia i Dalarna några glimtar, Dalarnas forskningsråd i samarbete med Högskolan i Falun/Borlänge, Falun 1992.

Wennermark, Gertrud: Friskt eller sjukt. Anställda i mentalvården berättar, P M Bäckström förlag, 1997.

Åman, Anders: Om den offentliga vården, Liber, 1976.

Ahrne, Marianne: Äppelblom och ruiner, Norstedts, 1980

Fossum, Karin: De galnas hus, Forum, 1999.

Frame, Janet: Ansikten i vattnet, Bonniers, 1997.

Frame, Janet: En ängel vid mitt bord, Lagunen och andra berättelser

Green, Hannah: Ingen dans på rosor, Askild och Kärnelund, 1974.

Grimsrud, Beate: En dåre fri, Albert Bonniers förlag, 2010.

Joachim, Israel: Ett upproriskt liv, Norstedts, 1998.

Johnson, Molly: Morbror Anders, Rabén & Sjögren, 1984.

Kesey, Ken: Gökboet. Stockholm. 1991(Original, One Flew Over the Cuckoo's Nest. 1962.

Krusenstjerna von, Agnes: Tonys sista läroår, Bonniers,1926.

Lagerlöf, Selma: Kejsaren av Portugallien, Bonniers, 1914.
Lamm, Staffan: Boken om mig, Norstedts, 2000.

Moberg, Åsa& Inczédy-Gombos, Adam: Adams bok, Natur och Kultur, 1999.

Plath, Sylvia: Glaskupan, 1974.

Redford-Jamison, Kay: En orolig själ. Om att vara manodepressiv,

Strand, Inga-Lill: En mentalsköterskas berättelse. Bakom låsta dörrar på femtiotalets mentalsjukhus. Uddevalla, 2012.

Thorvall, Kerstin: När man skjuter arbetare,

Thorvall, Kerstin: I skuggan av oron,

Väring, Astrid: I som här inträden, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1944.

Väring, Astrid: Föranleder ingen åtgärd, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1947.

Åberg, Leif: Plats för brutna själar. Ullråkers sjukhus under tvåhundra år. Medicin- och Psykiatrihistoriska Museet Uppsala, 2011.

Dela:

Hade du nytta av informationen?