Bild på entré.

Mentalvårdsmuseet

Museet berättar om patienter och personals livsvillkor vid Säters sjukhus från 1912-1980-90-tal. Museet ger också en bild av hur samhällsbyggandet sett ut i Sverige för drygt hundra år sedan och fram till nutid.

Ett besök på Mentalvårdsmuseet ger en inblick i etik och livsfrågor, mänskliga värderingar och sociokulturella normers inverkan/påverkan på människa och samhälle. Konsten och arkitekturen som uttryck och symboliskt värde är också centrala begrepp när det gäller museets utbud.

Utställning "Spanska sjukan"
Utställning "Spanska sjukan"

Museet jobbar med olika utställningar och programpunkter under året. Nytt för 2018 är POP UP-utställningar. POP UP Mentalvårdsmuseet är ett koncept där något dyker upp tillfälligt. Det kan vara en utställning, föreläsning, filmvisning eller föreställning. PUP UP Mentalvårdsmuseet kan vara på museet eller så kan museet ta sig till en annan plats.

Utställning
Utställning på Mentalvårdsmuseet.

Varje grupp guidas personligen och ges en historisk inblick i psykiatrihistorien. Besökaren får sedan en stund för sig själv, möjlighet att läsa texter, titta på konsten och gå runt i museibyggnaden.

Vi gör anpassade visningar till olika gruppers behov. Kontakta oss för mer information.

Ibland uppstår fantastiska samtal, reflektioner över vår tid och vad vi gör med avvikande människor i vårt samhälle idag.

Vill du boka en guidad visning? Kontakta oss på telefon 0225-49 45 09.

Många skilda verksamheter får behållning av ett besök hos oss

Grupper och personer som besöker museet kommer från många olika håll.

Vi besöks av till exempel sjukvårdsutbildningar, folkhögskolor, SFI, arbetsmarknadsutbildningar, studieförbund, pensionärsorganisationer, gymnasie- och högskoleutbildningar samt årskurs 7-9 på högstadiet. En bred allmänhet utgör också en stor del av vårt besökarantal.

Studier av psykiatrihistorien som står i fokus på Mentalvårdsmuseet skapar förutsättningar att närma sig frågor som handlar om vad det är att vara människa. Det man i skolvärlden kallar värde- och etikfrågor är kärnområdet som vår verksamhet omfattar.

Fri entré för årskurs 7 och 9 hela året

Nyttja Dalatrafiks Kulturbuss för gratis resor för grundskolans elever.

Mentalvårdsmuseet har inget eget café eller restaurang.

Det går bra, både som enskild person eller grupp, att ta med sig fika och äta på museet eller i vår rastpaviljong intill museet. Kontakta gärna museet innan.

Två restauranger finns på Skönviksområdet, det är Skönviksrestaurangen nere vid sjön Ljustern mittemot Psykiatriska klinikens entré och Golfrestaurangen ute vid golfbanan.

Sedan finns det förstås möjligheter att besöka näringsställen i centrala Säter.

Lars Andersson Schaar intendent för form och innehåll. Är utställningsproducent, konstnär, samhälls- och kulturvetare. 3 års studier inom psykologi.
lars.schaar@regiondalarna.se

 

Vi vill att museet ska kunna besökas av alla.

Vår hiss och WC är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Vår ambition är att alla utställningstexter ska vara anpassade till lätt svenska.

Hörselslinga finns installerad i lokalen.