Mentalvårdsmuseet i Säter blir Måendets museum

Kultur-och bildningsnämnden fattade den 17 februari beslut om att Säters Mentalvårdsmuseum ska anta en ny verksamhetsinriktning och bli Måendets museum med syfte att skapa en gemensam historia kring vårt mående.

Måendet i alla dess former kommer att stå i centrum för det nya konceptet som kommer att ha ett historiskt såväl som nutida, forskande och framåtskridande perspektiv. Ledorden ska vara delaktighet, medskapande och demokrati. Arbetet ska utgå från frågeställningar kring människosyn och människovärde.


”Vi vill stärka kunskapen om psykiatrihistoria och kulturarv, samtidigt som vi lyfter måendets betydelse idag och framåt. En viktig målgrupp är barn och unga och deras mående. Det pedagogiska arbetet är prioriterat och vi vill finnas närmare den gruppen både fysiskt och digitalt”, säger Malin Lagergren, kultur- och bildningschef
Region Dalarna.


Det nya konceptet innebär även att museet på sikt kommer att lämna sina lokaler i Säter och istället utgå från mobila kurerade utställningar runt om i Dalarna. På så sätt kommer fler att kunna ta del av museet och utställningarna kommer att kunna skräddarsys efter behov.

Dela:

Hade du nytta av informationen?