Autismkursen

En tvåårig distanskurs på halvfart för dig som jobbar inom t ex skola, omsorg eller är anhörig till någon med NPF.

Syfte

Kursens syfte är att utifrån perspektiven ”Leva som andra” och ”Ett samhälle för alla” erbjuda en bred utbildning om människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hur behov kan se ut samt hur ett gott bemötande och stöd bör utformas.

Mål

Efter avslutad kurs har du fått kunskaper

  • om människan som fysisk, psykisk, social och kulturell varelse
  • om funktionsnedsättning inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa, särskilt inom dessa grupper
  • om utsatta människors behov av stöd
  • om professionellt bemötande av människor i olika livssituationer
  • om samhällets stöd samt om lagstiftning inom området

Kursen är upplagd som en distansutbildning på fyra terminer på halvfart. Du besöker Mora folkhögskola vid 4 tillfällen i tre dagar varje termin, dessa tillfällen är obligatoriska.

Eftersom detta är en distanskurs krävs att du har grundläggande datakunskap och tillgång till dator med internetuppkoppling.

Kursplan

Kurs år 1

Människor i behov av stöd

Hur olika funktionsnedsättningar påverkar individens utveckling samt behov av stöd, etik, livsåskådning och bemötande samt lagstiftning.
Intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatri samt sociala problem och bristande omsorg.

Arbetsmiljö

Hur man kan påverka sin egen och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysik ohälsa samt hur man medverkar till att skapa goda arbetsförhållanden.
Gällande bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet.

Medicinsk grundkurs

Människokroppens uppbyggnad och funktion, vanliga sjukdomstillstånd och läkemedel.
Att arbeta hygieniskt och ergonomiskt.
Första hjälpen.

Kurs år 2

Utvecklingspsykologi

Olika psykologiska perspektiv och modeller samt deras tillämpning.
Utvecklingspsykologins betydelse för den enskilda individen.
Kommunikationens betydelse, speciellt för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Neuropsykologi/psykiatri

Funktionsnedsättning inom autismspektrum, om svårigheter och möjligheter.
Sambandet mellan neurologi – neuropsykologi – psykiatri, med fokusering på personer med autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tydliggörande pedagogik

Teoretiska kunskaper om ett pedagogiskt arbetssätt anpassat för den enskilda individen.
Samtalsverktyg, kognitivt stöd och tekniska hjälpmedel.

Under ansökan till skolan, kan du läsa om antagningskriterier och hur du ansöker.

Hade du nytta av informationen?