Småskalig ekologisk yrkesodling av trädgårdsväxter

Kursen ger en grundläggande utbildning i ekologisk yrkesodling av trädgårdsväxter, främst grönsaker men även frukt och bär. Kursen ges på distans 25 % med 4 fysiska träffar spridda under odlingssäsongen. Kursen är för dig som är nyfiken på att arbeta eller utbilda dig inom branschen.

De praktiska övningarna och föreläsningar bedrivs till största delen på gården Solsyran i Orsa. Kursen följer ett odlingsår med start i april. Vi har 4 fysiska träffar samt däremellan digitala träffar. Du förbereder de fysiska träffarna genom att läsa studiematerialet och göra uppgifter.

Hos Solsyran bedrivs en småskalig KRAV-godkänd ekologisk odling och förädling. Verksamheten består av grönsaksodling på friland och i kallväxthus, bärodling och mjölksyrejäsning av grönsaker. Solsyran arbetar också med biodiversitet (att öka den biologiska mångfalden) i syfte att gynna nyttodjur och pollinerare. Vi arbetar också med att stimulera mikrolivet i jorden.

Syfte

Syftet med kursen är att ge inspiration för vidare utbildning, eller yrkesutövning, i en småskalig ekologisk odling av trädgårdsväxter. Syftet är också att du ska få prova på olika praktiska arbetsmoment och få grundläggande teoretiska kunskaper inom ämnesområdet.

Mål

Att ge deltagarna:

  • grundläggande teoretiska kunskaper om ekologisk yrkesodling av trädgårdsväxter
  • inblick i olika praktiska arbetsmoment.

Under ansökan till skolan, kan du läsa om antagningskriterier och hur du ansöker.

Hade du nytta av informationen?