Trädgård i norr - odling i kärvare klimat

Kursen ’Trädgård i norr – ekologisk odling i kärvare klimat’ är en nätpedagogisk distanskurs på 25 %, med inriktning på odling av grönsaker, frukt och bär i kärvare klimat med deltagarnas egen odling som objekt. Kursen bearbetar grundläggande kunskaper i den ekologiska odlingen med tips kring passande sorter, förbättrande tekniska lösningar och planering av trädgård.

Mora Folkhögskola erbjuder en grundläggande kurs i ekologisk odling som följer ett odlingsår, från februari till september

Syfte

Syftet med kursen är att deltagarna, med hjälp av kunskaper om den ekologiska odlingens principer och verktyg för att lyckas i ett kärvt klimat, ska kunna utveckla sina egna nordliga trädgårdar.

Mål

att fördjupa sina kunskaper i ekologisk trädgårdsodling

att med verktygen som ges kunna skapa en produktiv, över tiden hållbar och vacker trädgård.

 

Under ansökan till skolan, kan du läsa om antagningskriterier och hur du ansöker.

Hade du nytta av informationen?