Hantverkskurser och Praktiska kurser

Mora folkhögskola har en lång tradition av hantverkskurser och praktiska kurser. Läs mer och ansök under respektive kurs.

På hantverkskurserna, och de praktiska kurserna ägnas större delen av studietiden åt det speciella ämnesområde som deltgagaren valt. Gemensamma studie- och temadagar ingår i kurserna för hela skolan.

 

Under ansökan till skolan, kan du läsa om antagningskriterier och hur du ansöker.

Hade du nytta av informationen?