Baskurs - vårdprofil

För dig som planerar att vidareutbilda dig inom vård- och omsorg.

Kursbeskrivning

Syftet med att starta allmän kurs profil vård och omsorg är att läsa in Svenska bas 3 (motsvarande SFI D) och att uppmuntra till vidare studier inom den kommunala yrkesutbildningen vård- och omsorg.​

Kursinnehåll

Profilkursen studerar i lugn takt för att träna på att prata, skriva och läsa svenska för att utveckla yrkessvenska inom vårdämnet.

I kursen ingår läs- och hörförståelse, enklare skriv- och samtalsövningar med diskussioner.

Under termin två ingår praktik.

Under ansökan till skolan, kan du läsa om antagningskriterier, kostnader och hur du ansöker.

Hade du nytta av informationen?