Ansökan och Kostnader

Se under respektive kurs för ansökningsdatum.

Ansökan

Ansök genom att klicka på knappen "Ansök" på respektive kurs sida. När du ansöker skapar du ett konto ”Mina Sidor”. Du kan sedan när som helst logga in och se dina ansökningar och status på dem. Du får en bekräftelse till din e-postadress att din ansökan mottagits. Därför är det viktigt att du anger en korrekt e-postadress.

Antagningskriterier 

För skolans termins- och läsårskurser ska du:

  • vara minst 18 år eller fylla 18 år under den terminen kursen startar
  • bifoga de intyg/arbetsprover som krävs för varje kurs
  • bifoga ett utförligt personligt brev
  • vara drogfri och inte ha genomgått behandling för alkohol- eller drogmissbruk de senaste sex månaderna före kursstart
  • vid intervju inför antagning visa motivation och vilja att ta det ansvar som följer med utbildningen
  • delta i undervisning och skolans aktiviteter

Personligt brev

Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet. Du som söker ska beskriva hur du tror att kursen kommer att bidra till din personliga utveckling och skapa möjligheter för dig i framtiden.

Gruppsammansättning

Vi tror på mångfald som en av de viktigaste faktorerna för att skapa en dynamisk grupp. Vi använder gruppen som ett viktigt pedagogiskt verktyg för att skapa miljöer som kännetecknas av tillit, trygghet och personlig utveckling.

Kostnader

All undervisning på folkhögskolan är kostnadsfri. Det innebär att skolan tillhandahåller lokaler, lärare samt viss utrustning och vissa hjälpmedel.

Litteratur och övrigt undervisningsmaterial står du själv för, vad som gäller hittar du under respektive kurs

Bekräftelseavgift kurser över 50 % studietakt

Studerande på skolans kurser betalar en bekräftelseavgift på 400 kr när man tackar ja till sin plats. Denna bekräftelseavgift återbetalas i form av avdrag från omkostnadsavgiften på höstterminen.

Bekräftelseavgiften betalas ej tillbaka om man inte tar sin plats i anspråk.

Omkostnadsavgift kurser över 50 % studietakt

Alla studerande på skolan betalar 800 kr/termin (kan skilja beroende på vilken kurs du läser) Denna avgift faktureras i två omgångar per termin. I omkostnadsavgiften ingår kostnad för kopiering, läromedel, försäkring, obligatoriska studieresor, friskvårdsaktiviteter och festmåltider. För alla deltagare ingår även för- och eftermiddagsfika på skoldagar.

Hade du nytta av informationen?