Gammalt timmerhus

Byggnadsvård - timmerhusrestaurering

Kulturarvets bevarande är en viktig del i dagens samhälle, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen ger dig grundläggande kunskaper för att arbeta med restaurering av äldre kulturhistoriskt värdefulla timmerbyggnader.

Ansökan

Kurstart: Mer information kommer inför höstterminen 2024.

Omfattning: 100%

Ansökan öppnar: planeras till våren 2025

 

Kursbeskrivning

Under utbildningen lär du dig grunderna i timring samt vanligt förekommande tekniker för att restaurera timmerhus. Du lär dig också att dokumentera arbetet.

Under snickerimomentet tillverkar och restaurerar du detaljer till fönster och dörrar med handverktyg.

I kursen ingår arbetsplatsförlagd praktik under fem veckor.

Som Mora Folkhögskolas närmsta granne ligger Zorns gammelgård med dess unika samling av gamla timmerbyggnader. Under kursens gång besöker vi gammelgården samt genomför studiestudieresor till andra intressanta miljöer och byggnader.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper för att kunna genomföra restaureringsarbeten på äldre timmerhus.

Materialkostnader

En kostnad för förbrukningsmaterial på 400 kr per deltagare.
Kostnader för verktyg och skyddsutrustning mm tillkommer. Transportkostnader till och från olika objekt tillkommer ca 300 kr.

 

Denna utbildning stöds av LEADER, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Anders KrångKursföreståndare

E-post: anders.krang@morafhsk.se