Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är integrerat i hållbarhetsbegreppet och innebär att de mänskliga och materiella resurser vi förfogar över används för att skapa långsiktigt hållbara värden.

Region Dalarna satsar på hälsa och hållbarhet och medverkar till att skapa en hållbar ekonomisk utveckling i hela länet så att fler människor får arbete, kan utbilda sig och välja att bo i Dalarna. Vi förvaltar skattemedel effektivt och hållbart. Med god etik använder vi hållbar upphandling som verktyg i genomförandet av Agenda 2030.

Hade du nytta av informationen?